התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השלישי של 2020

30/12/2020
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים

להודעה במלואה, כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים​

להלן תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השלישי של השנה:

·         ברביע השלישי נרשמה עלייה ב​יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-9 מיליארד ש"ח (1%) שמקורה בעלייה ביתרת החוב החוץ-בנקאי בעיקר בחוב שגויס בחו"ל.

·         המרווח בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות המשיך להצטמצם לכ-1.4 נק' האחוז, זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברביע הראשון של השנה, בעיקר בחודש מרץ, על רקע משבר הקורונה;

·         יתרת החוב לדיור של משקי הבית המשיכה לגדול ברביע זה בכ-8 מיליארדים (1.9%);

·         ביתרת החוב לא לדיור נרשמה ברביע השלישי ירידה בהיקף של כ-1 מיליארדים (0.4%-). מתחילת השנה הצטמצמה יתרת החוב שלא לדיור בכ-4%, בעיקר ברביע הראשון של השנה, על רקע משבר הקורונה.