על רקע משבר הקורונה, הפיקוח על הבנקים מודיע על הקלות בצירוף לקוחות לביצוע פעולות מרחוק והנפקת כרטיסי דביט ללקוחות

בעקבות הנחיות משרד הבריאות, ולאור צמצום שירותי קבלת הקהל בסניפים, הפיקוח על הבנקים פועל כדי למצוא פתרונות, שיסייעו בהגנה על בריאות הלקוחות, ושיאפשרו ככל הניתן ביצוע עסקאות מרחוק. בכלל זה הפיקוח פועל כדי שהבנקים ינפיקו ללקוחות כרטיסי חיוב מיידי (דביט), באמצעותם ניתן למשוך מזומן ממכשירים אוטומטיים ולבצע עסקאות רכישה, בבתי עסק וגם מרחוק (באינטרנט או בטלפון), בדומה לכרטיס אשראי. להלן קישור למידע אודות כרטיס חיוב מיידי באתר בנק ישראל "שווה לדעת". בנוסף, פועל הפיקוח כדי להקל על הצטרפות של לקוחות לשירותי בנקאות בתקשורת, שחוסכים את הצורך בהגעה לסניף.

 

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים פועל כדי לאפשר את המשכיות השירותים הבנקאיים החיוניים לעת הזו ושוקד על מתן פתרונות למצבים שונים שנוצרים בעקבות מגפת הקורונה. הצעד של הנפקת כרטיס דביט ללקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי  וצירופם לשירותים הבנקאיים שניתן לקבל מרחוק יגדיל את מספר הלקוחות שיוכלו לבצע פעולות בחשבון ללא הגעה לסניף ויסייע בשמירה על בריאות הציבור".

 

 

הפיקוח על הבנקים קרא לתאגידים הבנקאיים לעשות כל מאמץ, לאתר את לקוחותיהם המנהלים חשבונות בהם מתקבלת משכורת או קצבה, שאין ברשותם כרטיס אשראי או כרטיס חיוב מיידי (דביט) או שהם לא מחוברים לפעילות בערוצים ישירים (אתר הבנק, אפליקציה), להציע להם להצטרף לשירותים אלה.

לקוחות שאין ברשותם כרטיס כלשהו המאפשר להם למשוך כספים ולבצע עסקאות מרחוק ו/או גישה לביצוע פעולות מרחוק באמצעות האינטרנט, מוזמנים לפנות לבנק שלהם ולבקש להצטרף לשירותים אלה.

במטרה לאפשר לתאגידים הבנקאיים להנפיק ללקוחות שאין ברשותם כרטיס, ונוהגים לבצע פעולות בחשבון באמצעות בנקאי בסניף, הסיר הפיקוח על הבנקים בשבוע האחרון חסמים משמעותיים, לעת הזו:

    1.ניתן היתר לבנקים לשלוח הודעה ללקוחותיהם בערוצי בנקאות בתקשורת (אפליקציה, סמס בטלפון וכד'), להציע להם להצטרף לשירותים אלה ולהנחות אותם כיצד לבצע זאת, גם אם הלקוח לא חתם על ההסכם הנדרש לצורך כך. כמו כן, על מנת לסייע ללקוחות אשר אין ברשותם כרטיס חיוב להתנהל בתקופה זו, התאגידים הבנקאיים רשאים לשלוח להם הודעות בערוצים אלה על מנת להציע להם להנפיק עבורם כרטיס חיוב.

     2.  בשיתוף עם איגוד הבנקים גובש מתווה למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי, לפיו הבנקים ינפיקו ללקוחות האמורים כרטיסי חיוב מיידי (דביט), אשר ישלחו אליהם בדואר. במקביל, ישלח ללקוחות הסכם עם הבנק לקבלת הכרטיס , עליו יתבקשו הלקוחות לחתום. כמו כן, יובהר ללקוח, שעליו לחתום על ההסכם טרם הפעלת הכרטיס, והוא יתבקש למסור לבנק את ההסכם החתום או את העתקו בהקדם, וזאת לא יאוחר מיום 1.11.2020. ככל שלא יתקבל הסכם חתום כאמור עד מועד זה, כרטיס הדביט יפקע. כמו כן הודענו, כי המתווה שגובש למקבלי הקצבאות יחול בעת הזו גם על כל משלוח כרטיס חיוב שהוזמן על ידי לקוחות.

    3. אפשר לכרות בטלפון הסכם לבנקאות בתקשורת - ניתן לחתום על  הסכם בנקאות בתקשורת באמצעות מגוון ערוצים ישירים, תוך תיעוד הסכמת הלקוח (גם ללא הקלטת השיחה). כך יקל על לקוחות המעוניינים בכך, להצטרף לפעילות בנקאית מרחוק ביתר קלות, ככל שהם מעוניינים בכך.

    4.הבנקים הונחו לאפשר הנפקת כרטיס דביט ללקוחות פושטי רגל וצירופם לשירות המאפשר ביצוע פעולות בחשבון דרך אתר האינטרנט של הבנק, האפליקציה וכיו"ב, ללא צורך באישור הנאמן, בכל בקשה פרטנית. זאת על בסיס עמדת הכונס הרשמי שנתן לכך הרשאה גורפת. צעד זה יקל מאד על תהליך הצירוף של פושטי הרגל לשירותים אלה, ככל שיחפצו בכך.

 

 ​​