"שווה לדעת"- הפיקוח על הבנקים מפרסם סדרת מדריכים בנושא צרכנות בנקאית במטרה להגביר את המודעות הפיננסית של הציבור

  • הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פועל להגברת המודעות הפיננסית בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית: בשנים האחרונות התקיימו פעילויות למשקי בית, בני נוער, חיילים, אזרחים ותיקים והתפרסם חומר רב באתר האינטרנט של בנק ישראל.
  • בשבועות הקרובים יפרסם הפיקוח סדרת מדריכים ממוקדים בנושאי צרכנות בנקאית שתקרא "שווה לדעת- עצות לצרכנות בנקאית ממומחי הפיקוח על הבנקים".​

     משקי בית רבים נתקלים לעיתים קרובות בשאלות בנוגע לחשבון הבנק שלהם - שאלות חשובות לצורך ניהול חיי היום יום. אחד מיעדיו של הפיקוח על הבנקים הוא הגברת מודעות פיננסית בקרב אוכלוסיות שונות, לצורך צמצום פערי מידע, שיפור רווחה כלכלית, מודעות לזכויות והגנה על הלקוח הבנקאי. בשנים האחרונות הוביל הפיקוח על הבנקים ברחבי הארץ פעילויות שונות  להגברת המודעות הפיננסית של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית (משקי בית, בני נוער, חיילים ועוד), ולליווי האזרחים הוותיקים בהסתגלות לבנקאות הדיגיטלית.

     בנוסף, הוביל הפיקוח מהלכי הסברה נרחבים בנושא "הר הכסף 2" המערכת לאיתור חשבונות ופיקדונות ללא תנועה, היתרונות בביצוע פעולות בנקאיות בדיגיטל, עידוד הציבור להשתמש בכרטיס דביט, ועוד. מעתה, ובנוסף לחומר הקיים באתר בנק ישראל, יפרסם הפיקוח סדרת מדריכים בנושא צרכנות בנקאית, על מנת לסייע לציבור בהליך קבלת החלטות מושכל במסגרת ניהול חשבון הבנק.

    המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "לציבור "שווה לדעת" מושגי יסוד בבנקאות, כדי לנהל את חשבון הבנק שלו בצורה נכונה ומשתלמת. סדרת המדריכים החדשה תציג לציבור הרחב, באתר האינטרנט של בנק ישראל, כלים מעשיים ורלוונטיים להתנהלות פיננסית - בנקאית יום יומית בצורה פשוטה ומובנת, במטרה לסייע לציבור לנהל את חשבון הבנק ממקום של ידע ושליטה".

     המדריך הראשון שמתפרסם (קישור) הוא בנושא אשראי צרכני, ומטרתו לסייע לציבור לקבל החלטה מושכלת טרם לקיחת הלוואה.


       


​​​