התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2021

30/06/2021
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
v     ברביע הראשון של השנה עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-129 מיליארדי ש"ח (2.9%), לרמה של כ-4.5 טריליוני ש"ח.

v     במהלך הרביע עלו רכיבי המניות, בעיקר בחו"ל (בכ-15%), לעומת זאת יתרות רכיבי אג"ח החברות בארץ ובחו"ל נותרו ללא שינוי ויתרת רכיב האג"ח הממשלתיות בארץ והמק"ם ירדה.

v     כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרביע, חלו עליות בשיעור הנכסים במט"ח מסך התיק ובשיעור הנכסים הזרים מסך התיק.

v     יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הראשון בכ-78 מיליארדי ש"ח (3.8%) ועמדה בסופו על כ-2.13 טריליוני ש"ח.​

v     שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים עלה במהלך הרביע בכ-1.4 נקודות אחוז, מנגד שיעור החשיפה למט"ח ירד בכ-0.1 נקודות האחוז.

v     היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה במהלך הרביע הראשון בכ-21 מיליארדי ש"ח (6.3%) והגיע לרמה של כ-351 מיליארדי ש"ח.

       להודעה המלאה​

       תיק הנכסים עברית 03.21.xlsxתיק הנכסים עברית 03.21.xlsx​​​​​