הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2018

30/07/2018
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון השני של 2018 מעלה שהמגזר העסקי מוסיף לצמוח בקצב נאה אם כי נמוך מהקצב בשני הרבעונים הקודמים. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי ירד ברבעון השני לרמה שנרשמה ברבעונים השני והשלישי של 2017, והוא מוסיף להיות חיובי ומובהק (איור 1 ולוח 1).  מאזן הנטו חיובי ומובהק בענף השירותים; אפסי ובלתי מובהק בענף התעשייה; ושלילי ומובהק בענף המסחר. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.

 


להודעה במלואה​

​​