מתקדמת ההיערכות לקראת השקת השטרות בעריכים 20 ש"ח ו – 100 ש"ח, בסדרת השטרות החדשה

31/01/2017
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
 

·      מאז השקת השטר החדש בעריך 50 ש"ח, בחודש ספטמבר 2014, הוחלפו כ- 90% מהשטרות שבמחזור, בשטרות מסדרה ג'.

·      מאז השקת השטר החדש בעריך 200 ש"ח, בחודש דצמבר 2015, הוחלפו למעלה ממחצית מהשטרות שבמחזור, בשטרות מסדרה ג'.

·      בנק ישראל נערך להשלים את החלפתם של שטרות 200 ש"ח מסדרה ב' שבמחזור, עד מועד השקת שני העריכים הנוספים, בסוף שנת 2017.

·      בנק ישראל ממשיך לפעול על מנת להבטיח מוכנות של מכונות הממכר ומכשירי המשיכה השונים במשק לקראת השקתם של שני העריכים הנוספים.

לקראת כניסתם למחזור של השטרות החדשים בעריך 20 ש"ח ו- 100 ש"ח, השלישי והרביעי בסדרת השטרות החדשה, מתקדם בנק ישראל בהיערכות הנדרשת להשלמת החלפת סדרת השטרות. יש לציין כי מאז הנפקתו של שטר ה- 200 ש"ח החדש, בחודש דצמבר 2015, הוחלפו, כמתוכנן, כבר למעלה ממחצית מהשטרות בעריך זה במחזור.

במסגרת ההיערכות המקדימה להשקתם של העריכים השלישי והרביעי בסדרת השטרות החדשה מסר הבנק, במהלך חודש דצמבר 2016, דוגמאות ראשונות של השטרות ליצרנים, ספקים ומפעילים של מכונות ממכר, ספירה ומיון הנדרשים לכייל את המכונות שברשותם לקליטת השטרות החדשים. בנק ישראל ממשיך להשקיע מאמצים רבים במסירת מידע וסיוע לגורמים המקצועיים על מנת לאפשר להם להיערך מבעוד מועד מבחינה טכנית ותפעולית ולהעניק לגורמים אלו זמן ארוך מספיק, על פי בקשתם, לכיול המכונות שבאחריותם.

במשך תקופת החלפת סדרת שטרות זייפנים וגורמים עבריינים מנסים להפיק רווחים אסורים על ידי הפצת העתקי ותצלומי שטרות תוך ניצול חוסר היכרותו של הציבור עם השטרות החדשים ועם סימני הביטחון שלהם. משכך מזמין הבנק את הציבור ללמוד על שטרות הסדרה החדשה ועל סימני הביטחון המשולבים בהם, הזהים לכל השטרות החדשים, באתר הבנק ובאפליקציה הסלולרית.

בהמשך, יפרסם בנק ישראל פרטים נוספים בדבר מועד השקת שני העריכים הנוספים, סימני הביטחון המשולבים בהם, וכן לוחות הזמנים להחלפת השטרות הקיימים בשטרות החדשים בבנקים המסחריים ובבנק ישראל.

 

 

העריך

20 שקלים חדשים

100 שקלים חדשים

הדיוקן (אופקי)

רחל המשוררת (בלובשטיין)

לאה גולדברג

הצבע השליט

אדום

כתום

מידות

129 מ"מ X 71 מ"מ

143 מ"מ X 71 מ"מ

חזית השטר:

תמונות רקע

ענפי עץ דקל

פרחי עץ השקד

חזית השטר:

טקסט זעיר

השיר: "כנרת"

השיר: "בארץ אהבתי השקד פורח"

גב השטר:

תמונות רקע

נוף טיפוסי של חופי הכנרת

קבוצת איילות

גב השטר:

טקסט

קטע מתוך השיר: "ואולי לא היו הדברים..."

קטע מתוך השיר: "ימים לבנים"

סימני ביטחון לציבור

נייר ביטחוני בו משולב סימן מים המורכב מהדמות והערך הנקוב; חוט ביטחון מחליף צבע בעל שלושה חלונות עליו מופיעים הדמות והערך הנקוב; דיו בולט משני צידי השטר; חירור זעיר בצורת הערך הנקוב; התלכדות צורות; טקסט זעיר; מדבקת קינוגרמה; דיו המשנה צבע; דיו שקוף.

סימנים לעיוורים

אורך שונה לכל עריך – הפרש של 7 מ"מ; סימן ייחודי לכל עריך מודפס בדיו בולט וניתן למישוש.

 

 שטר 20 ש"ח צד א'

שטר 20 ש"ח צד ב' 


שטר 100 ש"ח צד א'

שטר 100 ש"ח צד ב'


​​