בנק ישראל מותיר את תקרת ביצוע עסקאות ללא מגע בגובה של 300 ש"ח

במאי השנה[1], לצורך שיפור ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ועל מנת לצמצם עוד יותר את המגע בביצוע פעולות תשלום, החליט בנק ישראל במסגרת הוועדה לכרטיסי חיוב, ובשיתוף השחקנים השונים בשוק כרטיסי החיוב, להעלות את תקרת האימות בעת ביצוע עסקאות ללא מגע[2] בבתי העסק שהשלימו מעבר ל-[3]EMV מ- 200 ₪ לסך של 300 ₪ וזאת עד לסוף שנת 2020.

 

לקראת המועד בו תקרת ביצוע העסקות אמורה הייתה לחזור לסך של 200 ₪, החליט בנק ישראל, במסגרת הוועדה לכרטיסי חיוב, ובשיתוף השחקנים השונים בשוק כרטיסי החיוב, להותיר את תקרת האימות על סך של 300 ₪ ללא מגבלת זמן.[2] עסקה ללא מגע היא עסקה שבה לא נדרש מגע פיזי בין כרטיס החיוב לבין המסוף בבית העסק. על מנת לבצע העסקה צריך להביא את הכרטיס לקרבת המסוף ובאמצעות טכנולוגיה וללא מגע העסקה יכולה להתבצע.

[3] אוסף מפרטים שפותחו על ידי הארגונים הבינלאומיים לכרטיסי חיוב במטרה לספק מתכונת אחידה ומאובטחת לעסקאות תשלום בכרטיס חיוב בעל שבב (כרטיס חכם), באמצעות מכשיר למשיכת מזומן (ATM) או מסוף בנקודת מכירה (POS) התומכים בתקן.​