דוח בנק ישראל לשנת 2018 מתפרסם היום

31/03/2019
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים ודוחות תקופתיים
דו"ח בנק ישראל לשנת 2018 מתפרסם היום לציבור, לאחר שהוגש קודם לכן על ידי הנגיד לנשיא המדינה, ראש הממשלה ושר האוצר.

לצפייה במסיבת העיתונאים לח​ץ כאן​