הפיקוח על הבנקים מנחה את הבנקים לאפשר הגשת בקשה להעברת תיק ני"ע באופן מקוון

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין 432 "העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" שמטרתה לאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת תיק ני"ע באינטרנט.

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים תומך במתן שירות זמין ונוח ללקוח באמצעים מקוונים במטרה לשפר את השירות לאזרח ולהגביר את התחרות במשק. לאור כך הנחנו את הבנקים לאפשר לכל לקוח להגיש בקשה להעברת תיק ני"ע שלו דרך אתר האינטרנט של הבנק ומבלי להגיע אל הסניף לשם כך".

הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטה בה מוטלת חובה על הבנקים לאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת תיק ני"ע לכל גוף פיננסי אחר, לכל הפחות באמצעות אתר האינטרנט, ומבלי לחייב הגעה של הלקוח אל הסניף.

העדכון נועד לשפר את השירות ללקוח ולהקל עליו וכן להסיר חסמים ולעודד את התחרות בשוק הברוקראז'. המצב הנוכחי הוא שבמסגרת הפנייה להעברת התיק האינטראקציה הנדרשת מול ספק השירות הישן עלולה להקשות על תהליך המעבר.

המנגנון החדש, שיושם בין היתר תודות להמלצה שעלתה במסגרת דוח הברוקראז', שפרסמו הרשות לניירות ערך ורשות התחרות, נועד להקל על הלקוחות להעביר את פעילות ני"ע שלהם בין גופים.