התייחסות בנק ישראל להתפתחויות הכלכליות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

בנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים, בארץ ובעולם, ואחר צעדי מדיניות של בנקים מרכזיים בעולם.

היום התקיים הדיון השבועי של הוועדה המוניטרית* בראשות הנגיד. חטיבת המחקר וחטיבת השווקים הציגו את ההתפתחויות האחרונות, את העדכונים לתחזיות הצמיחה ברחבי העולם, ואת ההערכות לגבי ההשפעות האפשריות. הוועדה דנה בין השאר בצעדים שננקטו על ידי בנקים מרכזיים אחרים. כמו כן, נידונו תרחישים שונים של ההשפעה הישירה של צעדי המניעה שננקטים בישראל על הפעילות הכלכלית. בשלב זה, על אף הפגיעה הספציפית שחוות פירמות במגוון ענפים, אין עדות להשפעה מקרו-כלכלית משמעותית על המשק הישראלי,  ובתרחיש שבו התפשטות הנגיף תיבלם בחודשים הקרובים ההערכה היא שצפויה התאוששות יחסית מהירה בכלכלה העולמית. במידה והמשבר יתארך, ובפרט אם צעדי המניעה בישראל יחריפו ויתארכו, צפויה השפעה כלכלית ניכרת. הוועדה מעריכה שתנאי המימון במשק בעת הנוכחית נוחים מאוד, ורמת הריבית הנמוכה בשילוב עם המדיניות הנמשכת של רכישות המט"ח מספקים את התמיכה הנדרשת למשק. הוועדה המוניטרית תקיים את הדיון המוניטרי התקופתי בו מתקבלת החלטת הריבית ב-5 וב-6 לאפריל  ותמשיך להתכנס מדי שבוע. במידה ותחול הרעה משמעותית בתנאים הכלכליים או הפיננסיים הוועדה תפעל במגוון כלים העומדים לרשותה בכל זמן שיידרש.

אתמול התקיימה בבנק ישראל הישיבה התקופתית של הוועדה ליציבות פיננסית** בראשות נגיד בנק ישראל, ונושא מרכזי בישיבת הוועדה היה דיון בהשפעות הכלכליות והפיננסיות של נגיף הקורונה על המשק. חברי הוועדה סקרו את המצב בתחומים שתחת אחריותם, וצוין שבעוד ששווקי המניות בעולם ובישראל הגיבו להתפתחויות בירידות מחירים ועלייה בתנודתיות, אין סימנים לחוסר תפקוד של השווקים הפיננסיים והנזילות בשווקים השונים תקינה. הוועדה ליציבות פיננסית עוקבת  אחר כלל ההתפתחויות במערכת, והיא פלטפורמה שמאפשרת המשך תאום מיטבי בין הרגולטורים. לגופים המפקחים יש את הכלים על מנת להתמודד עם אתגרים שעלולים להיווצר בתרחיש בו תהיה החמרה בסיכונים הפיננסיים בעולם ובישראל.

השורה התחתונה שעולה מהדיונים והניתוחים בבנק ישראל היא שמדובר באירוע מתגלגל, וקיימת אי ודאות גדולה באשר להמשך התפשטות הנגיף והמשמעויות הנובעות מכך מבחינת הפעילות הכלכלית בעולם ובישראל.  אי הוודאות נובעת משלושה גורמים: 1. עוצמת ההתפשטות של הנגיף במדינות נוספות כמו גם מידת ההתפשטות של הנגיף בישראל. 2. העוצמה של צעדי המניעה שינקטו במדינות השונות ובישראל וההשפעה הכלכלית של צעדים אלו. 3. משך האירוע.  

הנתונים הכלכליים הבסיסיים החזקים של המשק הישראלי – ביניהם יחס חוב תוצר ושיעור אבטלה נמוכים, עודף בחשבון השוטף ורמה גבוהה של יתרות מט"ח, ומערכת פיננסית חסונה, מגדילים את העמידות של המשק למול ההתפתחויות.  

בנק ישראל ממשיך לנטר את ההתפתחויות באופן שוטף, ועומד בקשר הדוק עם הגורמים רלוונטיים בממשלה, ובפרט במשרד האוצר, ובמערכת הכלכלית והפיננסית.​ ​​​