הערכה של האינפלציה בזמן אמת בעזרת נתוני עתק (Big Data): מחירי הפירות והירקות

ללקט המלא​


בנק ישראל מפרסם היום מאמר חמישי ואחרון מתוך "לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות": הערכה של האינפלציה בזמן אמת בעזרת נתוני עתק (Big Data): מחירי הפירות והירקות

הלקט כולל חמישה מאמרים קצרים שארבעה מתוכם כבר פורסמו בשבועות האחרונים:

  1.        משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל;
  2.        מאפייני ענף הגז הביתי בישראל;
  3.        מערך חופשות התלמידים בישראל והשלכותיו על שק העבודה;
  4.        האם רמת שירות נמוכה של התחבורה הציבורית היא חסם ליציאה לעבוד - ממצאים מסקר בקרב נשים ערביות.

המאמר החמישי שנכתב על ידי דור גולדנברג ויונתן רוזן - "הערכה של האינפלציה בזמן אמת בעזרת נתוני עתק: מחירי הפירות והירקות" מציג את השימוש שעושה בנק ישראל בנתונים יומיים על מחירי הפירות והירקות שמקורם ברשתות המזון הגדולות על מנת לחזות את שינוי רכיב הפירות והירקות במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלמ"ס. זאת כחלק מהשימוש ההולך וגובר של בנק ישראל בנתונים בזמן אמת בכדי להעריך את מצב הכלכלה בתדירות גבוהה ובהתאם למגמה העולמית, שהתעצמה במהלך משבר הקורונה, להשתמש במקורות נתונים חדשים, ובפרט בנתוני עתק (Big data). לחיזוי סעיף הפירות והירקות במדד המחירים לצרכן חשיבות גבוהה, שכן תרומתו לטעות החיזוי במדד הכולל עולה בהרבה על חלקו של הסעיף. המאמר בודק את איכות התחזית הראשונית שניתן להפיק מנתוני רשתות המזון, ומהבדיקה עולה כי שימוש בנתונים אלה משפר את דיוק התחזית הקיימת למדד הפירות והירקות בכ-25%.