מחקר חדש בבנק ישראל: השפעת ההתחממות הגלובאלית על הביקוש לחשמל בישראל

  • בהיעדר תעריפי חשמל גמישים, תרחיש חמור של ההתחממות הגלובאלית צפוי להגדיל עד שנת 2050 את שיאי הביקוש היומי לחשמל בחודשי הקיץ (אפריל-ספטמבר) בכ-4%, מעבר לצפוי בתרחישים שמתעלמים מההתחממות. תרחיש התחממות מתון יותר צפוי להגדיל בכ-2.5% את שיאי הביקוש לחשמל.
  • מחקר זה מתבסס על שני תרחישי התחממות גלובאלית הניזונים מסימולציות של שינויי אקלים מהפרויקט הבין-לאומי Cordex, שהותאמו על ידי השירות המטאורולוגי הישראלי לקואורדינטות ולטופוגרפיה של התחנות המטאורולוגיות הקיימות בארץ.
  • בישראל, רגישות הביקוש לחשמל ביחס לטמפרטורות גבוהה יחסית למדינות אחרות. הפחתת הרגישות, למשל באמצעות תימחור דיפרנציאלי על פני היממה, תסייע בצמצום השפעת ההתחממות הגלובאלית על שיאי הביקוש לחשמל ותאפשר להקטין את ההשקעה הנדרשת בכושר הייצור של החשמל.​​


להודעה במלואה

למחקר המלא​