יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2020

 
יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 2020 בסך 131,151 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,176 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33.2 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).
הגידול מוסבר על ידי:
                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 2,764 מיליוני דולרים.
                          ב.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 1 מיליוני דולרים.
מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי :
                          א.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,205 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 384 מיליוני דולרים                         .

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

פברואר 2019

3116,218

1,721

3117,939

מרץ 2019

3116,514

1,705

3118,219

אפריל 2019

117,044

1,699

118,743

מאי 2019

116,485

1,639

118,124

יוני 2019

118,460

1,648

120,108

יולי 2019

118,309

1,685

119,994

אוגוסט 2019

3118,134

31,678

119,812

ספטמבר 2019

3117,797

1,672

3119,469

אוקטובר 2019

119,671

1,690

121,361

נובמבר 2019

120,702

1,681

122,383

דצמבר 2019

3124,253

31,761

3126,014

ינואר 2020

3128,231

1,744

3129,975

פברואר 2020

129,426

1,725

131,151

 

 


 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

 


איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2020        

גרף עברית.png 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

​​​​​​​