הקצאת קודי זיהוי חדשים לגופים פיננסיים - חברות קארדקום וטרנזילה

זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית בישראל מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר כיום כ"קוד בנק") המורכב משני תווים. כדי שגוף פיננסי יוכל לפעול במערכות התשלומים השונות ולספק מספרי חשבון ללקוחותיו, עליו להיות מזוהה בכלל המערכות הקשורות לעניין במשק.

בנק ישראל אישר לגופים הפיננסיים הבאים לקבל קוד זיהוי במערכות התשלומים בישראל ומפרסם היום את מספרי קודי הזיהוי שהוקצו כמפורט להלן:

קוד הזיהוי המוקצה לחברת קארדקום סליקה בע"מ הינו 60.

קוד הזיהוי המוקצה לחברת טרנזילה בע"מ הינו 61.​