יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2019

05/09/2019
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2019 בסך 119,823 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 171 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 31.9 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי:

                          א.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 15 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 3 מיליוני דולרים.

                           ג.          העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 155 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז בחלקו על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 2 מיליוני דולרים.


יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוגוסט 2018

114,520

1,485

116,005

ספטמבר 2018

3113,980

1,478

3115,458

אוקטובר 2018

112,446

1,465

113,911

נובמבר 2018

113,405

1,651

115,056

דצמבר 2018

3113,525

31,754

115,279

ינואר 2019

3116,418

1,735

3118,153

פברואר 2019

3116,218

1,721

3117,939

מרץ 2019

3116,514

1,705

3118,219

אפריל 2019

117,044

1,699

118,743

מאי 2019

116,485

1,639

118,124

יוני 2019

118,460

1,648

120,108

יולי 2019

118,309

1,685

119,994

אוגוסט 2019

118,147

1,676

119,823

 

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2019        

5919.png 
 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

​​