תיבה מתוך דו"ח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2020: השפעת משבר הקורונה על החברות לביטוח אשראי


  • ביטוח אשראי נועד לבטח יצואנים/ספקים מקומיים בעסקאות שבהן הלקוחות אינם משלמים תמורת הסחורה לאחר קבלתה.
  • בעקבות משבר הקורונה ועל רקע עליית הסיכון הקטינו החברות לביטוח אשראי את הכיסוי הביטוחי שהן מספקות בגין עסקאות, ואף הפסיקו באופן גורף לספק כיסוי ביטוחי בענפים מסוימים שנפגעו קשות מהמשבר, כגון ענפי התעופה והמלונאות.
  • במטרה לסייע ליצואנים ולספקים בשוק המקומי בהמשך הפעילות החליטה המדינה להעמיד ערבות בגובה של 750 מיליוני דולרים כדי להגדיל בחזרה את ביטוחי האשראי.
  • אחוז הערבות יהיה עד 100 אחוזים מהכיסוי הראשוני שחברת הביטוח מספקת, עם השתתפות עצמית של 10 אחוזים לחברות מייצאות ו-15 אחוזים לחברות שפעילותן מקומית.
  • מנתוני חברת ""בססח" עולה כי הירידה של שיעור המענה, שהוא שיעורו של סכום הביטוח שהחברה נותנת מתוך היקף הביטוח שהלקוח מבקש, בשל משבר הקורונה תוקנה כלפי מעלה בזכות הערבות, אך הכיסוי טרם חזר לשיעורים שנרשמו לפני המשבר. ממרץ עד יוני עלה משמעותית מספר העסקאות שבהן הקונה פיגר בתשלום, ובכ-70 אחוזים מאותן עסקאות עדיין דווח על פיגור גם בסוף חודש אוקטובר.
  • ערבות זו היא דוגמה לסיוע ממשלתי, שנועד להתגבר על כשל שוק בזמן המשבר, ויש לו השפעה משמעותית מאוד  על המשך הפעילות במשק.


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים​

[1] תודה רבה לחברת "בססח" על מסד הנתונים ועל שיתוף הפעולה.