דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי לטפל בקשיי נזילות שפגעו במערכת הפיננסית בעקבות משבר הקורונה, להבטיח את התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים, להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.

 

האפשרות לבצע עסקאות ריפו מול בנק ישראל, שהוצעה על רקע משבר הקורונה, לגופים מוסדיים ונותני אשראי חוץ בנקאיים הסתיימה בסוף שנת 2021.

 

 

להלן עדכון חודשי של יתרת התכניות שהופעלו נכון ל-31/12/2021:

 

עסקאות ריפו עם אג"ח כבטוחה[1]

עסקאות החלף דולר/שקל

רכישות אג"ח ממשלתי

רכישות אג"ח קונצרני

הלוואות לט"א למערכת הבנקאית לטובת העמדת אשראי לעסקים קטנים[2],[3]

הודעות בנק ישראל בנושא

15/03/2020

18/03/2020

23/03/2020

22/10/2020

06/07/2020

06/04/2020

06/07/2020

22/10/2020

05/07/2021

יתרה נכון ל-

מיליארדי ₪

מיליארדי דולר

מיליארדי ₪

מיליארדי ₪

מיליארדי ₪

31/3/2020

5.5

7.5

8.5

-

 

30/4/2020

1.8

7.5

13.2

-

1.2

31/5/2020

1.6

6.8

19.2

-

4.6

30/6/2020

1.5

4.5

23.4

-

4.6

31/7/2020

1.5

0.0

23.9

0.6

4.6

31/8/2020

1.5

0.0

29.9

0.9

8.7

30/9/2020

1.5

0.0

33.6

2.1

12.2

31/10/2020

1.5

0

37.0

3.1

13.8

30/11/2020

1.5

0

41.6

3.5

16.3

31/12/2020

1.5

0

46.2

3.5

19.6

31/1/2021

1.5

0

50.4

3.5

22.7

28/2/2021

0.8

0

54.8

3.5

25.0

31/3/2021

0.5

0

58.9

3.5

28.1

30/4/2021

0.5

0

62.3

3.5

31.6

31/5/2021

0.5

0

65.3

3.5

34.2

30/6/2021

0.5

0

68.6

3.5

37.2

31/7/2021

0.5

0

71.7

3.5

40

31/8/2021

0.5

0

75

3.5

40

30/9/2021

0.5

0

76.9

3.5

40

31/10/2021

0.5

0

80.1

3.5

40

30/11/2021

0.5

0

83.5

3.5

40

31/12/2021

0.1

0

85

3.5

40

 [1]  ב-06/04/2020 בנק ישראל הרחיב את כלי הריפו כך שיכלול גם אג"ח תאגידיות כבטוחה, בנוסף לאג"ח ממשלתי. להרחבה ראו הודעה לעיתונות בקישור הבא: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-4-2020.aspx

[2]  בהתאם להחלטת הוועדה המוניטרית מיום 06/04/2020, בנק ישראל סיפק למערכת הבנקאית הלוואות לטווח של 3 שנים בריבית קבועה, במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים. התוכנית הופעלה תחילה עד סוף חודש מאי וחודשה באוגוסט. במסגרת תוכנית זו החל לפעול גם הנדבך החדש, עליו הוחלט ב-22/10/20, במסגרתו ההלוואות הינן ל-4 שנים בריבית שלילית בשיעור של 0.1%-.

[3] בהתאם להחלטת הוועדה המוניטרית מיום 5/7/21 תוכנית מתן ההלוואות לטווח ארוך למערכת הבנקאית כנגד הלוואות שניתנו לעסקים קטנים וזעירים תסתיים ב-1/10/2021 או אם במסגרתה יינתנו הלוואות בהיקף כולל של 40 מיליארד ש"ח.​