הקצאת קוד בנק מספר 18 לבנק הדיגיטלי החדש

בהמשך להודעת נגיד בנק ישראל והמפקחת על הבנקים ליזמים - מר מריוס נכט ופרופ' אמנון שעשוע, על נכונותו של הנגיד להעניק להם היתר שליטה בבנק בבעלותם  ורישיון בנק לבנק הדיגיטלי החדש, מפרסם היום בנק ישראל את מספר קוד הזיהוי של הבנק החדש.

 

בישראל, זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר כיום כ"קוד בנק") המורכב משני תווים. על מנת שהבנק החדש יוכל לפעול במערכות התשלומים השונות ולספק מספרי חשבון ללקוחותיו, על הבנק החדש להיות מזוהה בכלל המערכות הרלוונטיות במשק.

קוד הבנק המוקצה לבנק הדיגיטלי החדש הינו 18.

 ​