בנק ישראל מפעיל כלי מדיניות נוספים: תכנית להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים, ועסקאות ריפו עם אג"ח תאגידיות כבטוחה

 לחוזר מתן הלוואות לטווח ארוך​ 1. בנק ישראל מציע לבנקים תוכנית להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים

     היקף התוכנית יעמוד על 5 מיליארד ש"ח

 בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות בריבית קבועה לטווח של 3 שנים בגובה של 0.1%,  במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים, ולסייע להם לצלוח את משבר הקורונה ולחזור לפעילות מלאה כשהדבר יתאפשר.

 לאור רמתה הנמוכה של ריבית בנק ישראל, הוועדה המונטרית בוחנת דרכים להביא להפחתה אפקטיבית של הריבית על אשראי לעסקים קטנים וזעירים, מעבר למה שניתן להפחית באמצעות שינוי הריבית המוניטרית עליו החליטה הוועדה ב-6.4.2020. הוועדה הפעילה בתאריך 23/3/2020 כלי מדיניות נוסף שצפוי להפחית את עלויות האשראי במשק -  רכישות אג"ח ממשלתיות -  אולם ייתכן שכלי זה ישפיע בעיקר על האשראי לעסקים גדולים באמצעות ההשפעה שלו על תשואת האג"ח הקונצרניות, והתמסורת  אל  הריבית על האשראי של העסקים הקטנים והזעירים עשויה להיות מוגבלת. מתן הלוואה לבנקים בריבית של 0.1% לטווח של שלוש שנים שתהיה מותנה במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים על פי הקריטריונים שיוגדרו, מתמרצת את הבנקים לתת אשראי לעסקים אלו, ובכך מגדילה את התמסורת מהריבית הכללית במשק אל הריבית שמשלמים עסקים קטנים וזעירים,  ומשפרת את יעילות המדיניות המוניטרית.

 התוכנית תופעל עד סוף חודש מאי והיקפה יעמוד על 5 מיליארד ש"ח. כל סכום שיועמד על ידי המערכת הבנקאית כאשראי חדש לעסקים קטנים וזעירים יהיה זכאי למימון במסגרת תוכנית זו. התכנית תייצר לבנקים מקורות זולים למתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים על אף התייקרות עלויות המימון שנגרמה בשבועות האחרונים, כתוצאה מהעלייה בתשואות על האג"ח של הבנקים, על רקע העלייה בסיכון המאפיינת את המשק בתקופה זו.

יתר הפרטים יפורסמו בחוזר לתאגידים הבנקאיים. 

 2. בנק ישראל מרחיב את כלי הריפו כך שיכלול גם אג"ח תאגידיות כבטוחה

החל ממחר, בנק ישראל יקבל לראשונה, בנוסף לאג"ח ממשלתיות, גם אג"ח קונצרניות בדירוג AA  ומעלה, במסגרת עסקות הריפו מול הגופים הפיננסיים. 

מטרת הרחבת מגוון הביטחונות היא לאפשר גמישות לגופים המורשים לעשות שימוש בכלי זה ולהבטיח את יכולתו של בנק ישראל לתמוך בנזילות השקלית במערכת פיננסית.​​

​​​​​​