יום עיון למשרדי הממשלה בנושא "בנק ישראל כבנקאי של הממשלה"

בנק ישראל קיים יום עיון למשרדי הממשלה בנושא "בנקאי של הממשלה" בירושלים. מושבי יום העיון עסקו בפעילות הבנקאית שמשרדי הממשלה מקיימים בבנק ישראל, בשקלים ובמטבע חוץ; במושגי יסוד בעולם הבנקאות; בפעילות המסלקות השונות בארץ ובעולם; בהעברת כספים בארץ ולחו"ל, בסוגיות של  איסור מימון טרור והלבנת הון במערכת הבנקאית, ועוד.

 

בדברי הפתיחה לכנס, אמר מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו: "מתן שירותי בנקאות לממשלה הנו אחד התפקידים החשובים של בנק ישראל, והבנק מקפיד לעמוד בסטנדרטים גבוהים מבחינת איכות השירותים שהוא מספק למשרדי הממשלה". המנכ"ל הדגיש כי המפתח להצלחה הוא שיתוף פעולה מתמיד של הבנק עם החשב הכללי ומשרדי הממשלה. המנכ"ל  סקר את התמורות והשינויים בעולם הבנקאי והחוץ בנקאי , ואת האופן בו בנק ישראל משתלב בשינויים אלו.

ביום העיון נשא דברים החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, מר עוזי שר. עוזי תיאר את השינויים העוברים על משרדי הממשלה בתחום הכספים ואת החשיבות של שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה, החשב הכללי ובנק ישראל.

מר אלעד יעקבי, מנהל היחידה לשירותי בנקאות וכספים בבנק ישראל, סקר את התמורות והשיפורים במערך שירותי הבנקאות לממשלה, ואת מגוון שירותי הבנקאות שמעניק בנק ישראל למשרדי הממשלה.

יום העיון נחתם בהרצאתה של מנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים, גב' עירית מנדלסון על "אמצעי תשלום מתקדמים בישראל ובעולם". עירית  סקרה  את התהליכים הרבים שבנק ישראל מוביל בתחום מערך התשלומים, קידום תשתיות ואמצעי תשלום מתקדמים, יישום החוק לצמצום המזומן ועוד. מצורפת המצגת אותה הציגה.​

​​