יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2013

06/06/2013

להודעה זו כמסמך Word

 

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מאי 2013 בסך 77,650 מיליוני דולרים, גידול בסך 504 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש מאי 2013 מוסבר כדלהלן:
                               א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 950 מיליוני דולרים מתוכם 230 מיליוני דולר נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
                               ב.         העברות הסקטור הפרטי בסך כ-111 מיליוני דולרים.
 
מאידך הגידול קוזז על ידי:
                               א.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-414 מיליוני דולרים.
                               ב.         שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-143 מיליוני דולרים.
 

6.6.2013-1.jpg
*טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.