יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2018

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוגוסט 2018 בסך 116,005 מיליוני דולרים, גידול בסך של 223 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 31.6% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר ע"י:

                          א.   רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 173 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

                          ב.   שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 262 מיליוני דולרים.

                           ג.  העברות המגזר הפרטי בסך כ- 61 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 273 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 מיליוני דולרים

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוגוסט 2017

11,540

109,642

1,378

111,020

ספטמבר 2017

11,740

109,678

1,373

111,051

אוקטובר 2017

12,000

109,943

1,366

111,309

נובמבר 2017

12,000

110,734

1,345

112,079

דצמבר 2017

12,000

111,487

31,524

3113,011

ינואר 2018

12,000

3116,100

1,522

3117,622

פברואר 2018

12,304

3114,783

31,510

3116,293

מרץ 2018

12,447

3114,609

1,518

3116,127

אפריל 2018

12,471

113,872

1,482

115,354

מאי 2018

12,625

113,239

1,461

114,700

יוני 2018

12,750

3113,340

1,492

3114,832

יולי 2018

12,750

114,292

1,490

115,782

אוגוסט 2018

12,923

114,520

1,485

116,005

 

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2018

לנתונים בקובץ אקסל​

6918.png[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​