צעד נוסף להגברת התחרות במערכת הפיננסית: הקצאת קודי זיהוי לכלל נותני שירותי התשלום במערכות התשלומים

 

בנק ישראל פועל לקדם את היציבות והיעילות של מערכות התשלומים ולאפשר את כניסתם של נותני שירותי תשלום חדשים שיספקו שירותי תשלום מתקדמים.

 

בישראל, זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר כיום כ"קוד בנק") המורכב משני תווים. על מנת שנותני שירותי התשלום החוץ בנקאיים החדשים יוכלו לפעול במערכות התשלומים, ועל מנת שאלו המעוניינים בכך יוכלו גם לספק מספרי חשבון ללקוחותיהם, עליהם להיות מזוהים בכלל המערכות הרלוונטיות במשק.

 

לאור מספר נותני שירותי התשלום החדשים הצפויים לפעול,  נדרשת הרחבה של מספר הספרות של הקוד המזהה של נותני שירותי התשלום בישראל.

 

בנק ישראל יחל תהליך להרחבת מספר הספרות של הקוד המזהה לכלל נותני שירותי התשלום בישראל, ובטווח המידי יחיל מדיניות לפינוי קודי זיהוי שנעשה בהם שימוש בעבר ואינם בשימוש היום, על מנת להקצות את אותם קודים לגופים החדשים שיצטרפו למערך התשלומים.

 

העקרונות המובילים לפינוי והקצאת מספרי קוד הזיהוי  מבוססים על מספרי קודים שלא נעשה בהם שימוש בפועל במהלך שבע השנים האחרונות, לפחות באחת ממערכות התשלומים. נתון זה נקבע כאמת מידה מרכזית מכיוון שמספרי הקוד משמשים בראש ובראשונה לזיהוי הגופים השונים במערכות התשלומים, דוגמת הבנקים המסחריים שמספרם המזהה כאמור יישאר כפי שהוא מוכר בציבור ומזוהה במערכות השונות. עקרון זה יישמר באופן קבוע גם לעתיד.

 

בהתאם לעקרונות אלו, גובשה רשימה של הקודים אשר בשימוש והקודים אשר מיועדים לפינוי– ראה נספח א'- רשימת קודי הזיהוי.

 

בנק ישראל יאפשר לגופים המעוניינים בכך להתייחס בכתב לרשימת קודי הזיהוי והקצאתם מחדש עד לתאריך 30.09.19 באמצעות הכתובת D-pikauhTashlumim@boi.gov.il

 נספח א- רשימת קודי הזיהוי

 

ק​וד בנק

שימוש בקוד

0

קוד  לשימוש פנימי בכל גוף

1

קוד המיועד לפינוי

2

בנק צפון אמריקה בע"מ

3

קוד המיועד לפינוי

4

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

5

קוד המיועד לפינוי

6

קוד המיועד לפינוי

7

קוד המיועד לפינוי

8

בנק הספנות לישראל בע"מ

9

חברת בנק הדואר בע"מ

10

בנק לאומי לישראל בע"מ

11

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

12

בנק הפועלים בע"מ

13

בנק אגוד לישראל בע"מ

14

בנק אוצר החייל בע"מ

15

קוד המיועד לפינוי

16

קוד המיועד לפינוי

17

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

18

קוד המיועד לפינוי

19

קוד המיועד לפינוי

20

בנק מזרחי טפחות בע"מ

21

קוד המיועד לפינוי

22

 (סיטיבאנק, אן.איי) Citibank N.A

23

פי אל סי אס בי סי בנק  ((HSBC Bank plc

24

בנק אמריקאי ישראלי בע"מ

25

בי אן פי פאריבס אס איי  (BNP Paribas Israel )

26

יובנק בע"מ

27

קוד המיועד לפינוי

28

בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

29

קוד המיועד לפינוי

30

קוד המיועד לפינוי

31

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

32

בנק למימון ולסחר בע"מ

33

בנק מרכנתיל לישראל בע"מ

34

בנק ערבי ישראלי בע"מ

35

קוד המיועד לפינוי

36

קוד המיועד לפינוי

37

בנק אלאורדון (Bank of Jordan)

38

בנק אל תיג'ארי אלפלסטיני(Commercial Bank of Palestine)

39

דה סטייט בנק אוף אינדיה (SBI State Bank of India)

40

קוד המיועד לפינוי

41

קוד המיועד לפינוי

42

קוד המיועד לפינוי

43

בנק אלאהאלי אלאורדוני (Jordan National Bank)

44

קוד המיועד לפינוי

45

קוד המיועד לפינוי

46

בנק מסד בע"מ

47

קוד המיועד לפינוי

48

קופת העובד הלאומי לאשראי וחיסכון נתניה

49

אלבנק אלערבי [Arab Bank Plc]

50

מרכז סליקה בנקאי בע"מ

51

קוד המיועד לפינוי

52

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

53

קוד המיועד לפינוי

54

בנק ירושלים בע"מ

55

קוד המיועד לפינוי

56

קוד המיועד לפינוי

57

קוד המיועד לפינוי

58

קוד המיועד לפינוי

59

שירותי בנק אוטומטיים

60

קוד המיועד לפינוי

61

קוד המיועד לפינוי

62

קוד המיועד לפינוי

63

קוד המיועד לפינוי

64

קוד המיועד לפינוי

65

קוד המיועד לפינוי

66

בנק אלקאהירה עמאן (Cairo-Amman Bank)

67

בנק אלעקארי אלערבי (Arab Land Bank)

68

בנק דקסיה ישראל בע"מ

69

קוד המיועד לפינוי

70

קוד המיועד לפינוי

71

בנק אלאורדון ואלחליג' (Jordan Gulf Bank)

72

קוד המיועד לפינוי

73

בנק אלאסלאמי אלערבי (Arab Islamic Bank)

74

בנק HSBC המזרח התיכון HSBC Bank Middle East))

75

קוד המיועד לפינוי

76

בנק אלאסתתמאר אלפלסטיני (Palestine Investment Bank)

77

קוד המיועד לפינוי

78

קוד המיועד לפינוי

79

קוד המיועד לפינוי

80

קוד המיועד לפינוי

81

קוד המיועד לפינוי

82

בנק אלקודס ללתמניה וללסתתמר [Al-Quds Bank for Development and Investment]

83

בנק אלאתיחאד ללדיכאר ואלאסתתמאר [Union Bank for Savings and Investment]

84

בנק אלאסכאן [The Housing Bank]

85

קוד המיועד לפינוי

86

קוד המיועד לפינוי

87

קוד המיועד לפינוי

88

קוד המיועד לפינוי

89

בנק פלסטין (Bank of Palestine)

90

קוד המיועד לפינוי

91

קוד המיועד לפינוי

92

קוד המיועד לפינוי

93

בנק אלאורדון ואלכווית [Jordan Kuwait Bank]

94

קוד המיועד לפינוי

95

קוד המיועד לפינוי

96

קוד המיועד לפינוי

97

גופים מיוחדים

98

קוד המיועד לפינוי

99

בנק ישראל

 


 ​