יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2018

07/11/2018
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוקטובר 2018 בסך 113,911 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,547 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 31.1% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הקיטון מוסבר ע"י:

                          א.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 14 מיליוני דולרים.

                          ב.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,905 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי :

                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 117 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

                          ב.         העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 255 מיליוני דולרים.


​יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

אוקטובר 2017

12,000

109,943

1,366

111,309

 

נובמבר 2017

12,000

110,734

1,345

112,079

 

דצמבר 2017

12,000

111,487

31,524

3113,011

 

ינואר 2018

12,000

3116,100

1,522

3117,622

 

פברואר 2018

12,304

3114,783

31,510

3116,293

 

מרץ 2018

12,447

3114,609

1,518

3116,127

 

אפריל 2018

12,471

113,872

1,482

115,354

 

מאי 2018

12,625

113,239

1,461

114,700

 

יוני 2018

12,750

3113,340

1,492

3114,832

 

יולי 2018

12,750

114,292

1,490

115,782

 

אוגוסט 2018

12,923

114,520

1,485

116,005

 

ספטמבר 2018

12,939

3113,980

1,478

3115,458

 

אוקטובר 2018

13,056

112,446

1,465

113,911[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​