דברי המשנה לנגידת בנק ישראל בוועידת אלקאסמי לעסקים 2016: "מגמות ואתגרים בכלכלה הישראלית"

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, נשאה היום דברים בוועידת אלקאסמי לעסקים, במכללת אלקאסמי להנדסה ומדעים בבאקה אלגרביה.

 

להלן עיקרי דברי המשנה לנגידה:

·     הנתונים המקרו-כלכליים של המשק הישראלי הם טובים יחסית לסביבה העולמית.

·     שוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה: שיעור האבטלה נמוך ויחס המשרות הפנויות למובטלים עולה בהתמדה.

·     ישראל הינה כר פורה לחדשנות והייטק: ההוצאה על המחקר והפיתוח בישראל וההשקעה בהון-סיכון הן מהגבוהות בעולם.

·     לצד התמונה החיובית העולה מנתוני המאקרו ניצבים אתגרים למשק ובראשם שיעורי העוני הגבוהים ביותר בקרב המדינות המפותחות.

·     קיימים פערים במיומנויות ובהישגים בתחום החינוך בין האוכלוסיות השונות בישראל ובין ישראל למדינות המפותחות כפי שעולה מתוצאות סקר PIACC, מבחני TIMSS ומבחני ה-PISA שפורסמו השבוע.

·     בחברה הערבית טמון חלק ניכּר מפוטנציאל הצמיחה העתידי של ישראל: לדוגמה, במערכת הבנקאית זיהו פוטנציאל זה כך שבעשור האחרון כמעט והוכפלו מספר הסניפים המשרתים את החברה הערבית.

·     שיפור המיומנויות וההישגים בחברה הערבית יתרמו להאצת קצב הצמיחה של המשק.        כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להגדיל את מספר הסטודנטים הערבים הגברים, ולשלב סטודנטיות ערביות גם בתחומי לימוד כמותיים.

 

ד"ר נדין בודו-טרכטנברג הדגישה כי "באתגרים הכלכליים הגדולים של המשק הישראלי טמונים גם ההזדמנויות הגדולות שניצבות בפניו: מצד אחד, רמת התמ"ג לנפש בישראל, שמהווה מדד לרמת החיים נמוכה יותר מאשר במרבית מדינות ה-OECD, מצטרפת לשיעורים גבוהים של עוני ואי שוויון בהם המשק מתאפיין. מצד שני, נקודת הפתיחה הזו מאפשרת לנו להגדיל את קצב הצמיחה באמצעות העלאת המיומנויות ואיכות החינוך לכלל האזרחים, באופן שיביא למיצוי את משאב ההון האנושי, בייחוד בחברה הערבית. המגמות הדמוגרפיות ופוטנציאל ההשקעה בהון האנושי פותחות בפני ישראל הזדמנות לייצר צמיחה מהירה ואיתנה, הזדמנות ששמורה למעט מדינות מפותחות. בעוד שהעולם ממשיך להתאושש באיטיות מהמשבר, ישראל נהנית מסביבה מקרו כלכלית בריאה שמאפשרת לה לטפל באתגרים ארוכי הטווח של המשק.

לא נוכל לברוח מהאחריות לעתיד על ידי התחמקות ממנה בהווה, עלינו לפעול"


המצגת​ אותה הציגה, מצורפת