דברי מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו, בטקס השקת המכון הטכנולוגי להעצמת הצעיר הדרוזי

מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו, נשא אמש דברים בטקס ההשקה של המכון הטכנולוגי להעצמת הצעיר הדרוזי בדליית אל-כרמל. בדבריו התייחס המנכ"ל לחשיבות שילובם של צעירי העדה הדרוזית בשוק העבודה בישראל.

 

מתוך דבריו:

 

אני נרגש מאוד להיות כאן, בהשקה החגיגית של המכון הטכנולוגי להעצמת הצעיר הדרוזי, ביוזמת העמותה לקידום מעמד החייל הדרוזי ובשיתוף הלשכה לטכנולוגית המידע בישראל, ICIT

העמותה פעלה להקמת והפעלת מכון טכנולוגי להעצמת צעירי העדה הדרוזית, במיזם ייחודי שמטרתו להוות מרכז מוביל לקידום השתלבותם המיטבית של בני העדה במקצועות ההייטק והטכנולוגיה, תוך הקפדה על עידוד מצוינות טכנולוגית, יצירתיות וחדשנות.

 

תרומתה הייחודית של העדה הדרוזית למדינת ישראל היא משמעותית ביותר, והשתלבות מוצלחת של צעירי העדה בשוק העבודה היא צעד טבעי, שהתועלת ממנו לא תהיה רק נחלת בני העדה אלא נחלת כלכלת ישראל כולה.

 

הקמת מכון מסוג זה מיישמת הלכה למעשה את המלצות בנק ישראל באשר לתרומה לצמיחה העתידית של המשק. מיצוי פוטנציאל ההון האנושי של כלל האוכלוסייה בישראל הוא המפתח להגדלת הפריון והצמיחה בטווח הארוך באופן שמקיף את כלל האזרחי המדינה.

לכן, יש לפעול להעלאת רמת מיומנויות היסוד ובפרט המיומנויות הטכנולוגיות של העובדים בישראל, כך שיאפשרו השתלבות בשוק עבודה משתנה. בהשוואה ליתר המדינות המפותחות, ולמרות שיעור גבוה של עובדים בעלי השכלה גבוהה, מיומנויות העובדים בישראל נמוכות יחסית. לכן מערכות החינוך וההשכלה העל תיכונית נדרשות להקנות תכנים וכישורים המאפשרים השתלבות אפקטיבית בשוק העבודה.​