יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2019

07/02/2019
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ינואר 2019 בסך 118,151 מיליוני דולרים, גידול בסך של 2,872 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות  32.1 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר ע"י:

                         א.  רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 30 מיליוני דולרים.

                         ב.  העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 1,213 מיליוני דולרים.

                         ג.  שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,659 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 30 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

ינואר 2018

12,000

3116,100

1,522

3117,622

 

פברואר 2018

12,304

3114,783

31,510

3116,293

 

מרץ 2018

12,447

3114,609

1,518

3116,127

 

אפריל 2018

12,471

113,872

1,482

115,354

 

מאי 2018

12,625

113,239

1,461

114,700

 

יוני 2018

12,750

3113,340

1,492

3114,832

 

יולי 2018

12,750

114,292

1,490

115,782

 

אוגוסט 2018

12,923

114,520

1,485

116,005

 

ספטמבר 2018

12,939

3113,980

1,478

3115,458

 

אוקטובר 2018

13,056

112,446

1,465

113,911

 

נובמבר 2018

13,274

113,405

1,651

115,056

 

דצמבר 2018

13,500

3113,525

31,754

115,279

 

ינואר 2019

13,500

116,416

1,735

118,151

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.לנתונים בקובץ אקסל​

​​