יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2018

07/03/2018
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש פברואר 2018  בסך 116,292 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,329 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33.1% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).הקיטון מוסבר ע"י:

                          א.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,327 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 292 מיליוני דולרים.

                          ג.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 14 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 304 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.                           


יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

פברואר 2017

10,750

3100,843

1,179

3102,022

 

מרץ 2017

10,750

3101,992

1,182

3103,174

 

אפריל 2017

11,000

3103,949

1,193

3105,142

 

מאי 2017

11,250

106,163

1,204

107,367

 

יוני 2017

11,390

107,499

1,207

108,706

 

יולי 2017

11,540

3108,733

1,377

3110,110

 

אוגוסט 2017

11,540

109,642

1,378

111,020

 

ספטמבר 2017

11,740

109,678

1,373

111,051

 

אוקטובר 2017

12,000

109,943

1,366

111,309

 

נובמבר 2017

12,000

110,734

1,345

112,079

 

דצמבר 2017

12,000

111,487

31,524

3113,011

 

ינואר 2018

12,000

3116,099

1,522

3117,621

 

פברואר 2018

12,304

114,781

1,511

116,292

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2018

7318.png


[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

​​