יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2022

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 2022 בסך 207,065 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,692 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 45.1 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי:

א.      שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,108 מיליוני דולרים.

ב.      העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 838 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז בחלקו על ידי העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 254 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

פברואר 2021

3182,990

2,065

3185,055

מרץ 2021

3183,664

2,016

3185,680

אפריל 2021

3191,957

2,043

3194,000

מאי 2021

196,348

2,002

198,350

יוני 2021

198,192

1,983

200,175

יולי 2021

3199,709

1,986

3201,695

אוגוסט 2021

3201,305

44,602

3205,907

ספטמבר 2021

3199,430

4,550

3203,980

אוקטובר 2021

202,892

4,581

207,473

נובמבר 2021

204,152

34,618

3208,770

דצמבר 2021

3208,325

4,673

3212,998

ינואר 2022

3204,169

4,588

3208,757

פברואר 2022

202,478

4,587

207,065

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

4 ביום 23 באוגוסט, 2021 קרן המטבע הקצתה לישראל כ-2.6 מיליארדי דולרים, וזאת כחלק מהקצאה של קרן המטבע לכל המדינות החברות  בארגון בסך כולל של כ-650 מיליארדי דולרים. יחד עם גידול זה ביתרות בקרן המטבע, במאזן בנק ישראל נוספה התחייבות ארוכת טווח לקרן המטבע בסכום שהוקצה. ​​