יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2019

07/04/2019
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מרץ 2019 בסך 118,208 מיליוני דולרים, גידול בסך של 271 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

                     א.        העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 125 מיליוני דולרים.

                      ב.        שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 157 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז ע"י העברות המגזר הפרטי בסך כ- 11 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

מרץ 2018

12,447

3114,609

1,518

3116,127

 

אפריל 2018

12,471

113,872

1,482

115,354

 

מאי 2018

12,625

113,239

1,461

114,700

 

יוני 2018

12,750

3113,340

1,492

3114,832

 

יולי 2018

12,750

114,292

1,490

115,782

 

אוגוסט 2018

12,923

114,520

1,485

116,005

 

ספטמבר 2018

12,939

3113,980

1,478

3115,458

 

אוקטובר 2018

13,056

112,446

1,465

113,911

 

נובמבר 2018

13,274

113,405

1,651

115,056

 

דצמבר 2018

13,500

3113,525

31,754

115,279

 

ינואר 2019

13,500

3116,418

1,735

3118,153

 

פברואר 2019

13,500

3116,216

1,721

3117,937

 

מרץ 2019

13,500

116,503

1,705

118,208

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2019

7419.png

לנתונים בקובץ אקסל​


[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

​​