יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מרץ 2021 בסך 185,690 מיליוני דולרים, גידול בסך של 635 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 46 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

                         א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-1,983 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 7 מיליוני דולרים.

                          ג.          העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 339 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,694 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

מרץ 2020

3124,231

1,710

3125,941

אפריל 2020

3131,755

1,792

3133,547

מאי 2020

140,650

1,863

142,513

יוני 2020

145,499

1,838

147,337

יולי 2020

3155,772

1,891

3157,663

אוגוסט 2020

159,789

1,899

161,688

ספטמבר 2020

158,700

1,884

160,584

אוקטובר 2020

3158,859

1,889

3160,748

נובמבר 2020

3165,033

1,914

3166,947

דצמבר 2020

3171,242

2,055

3173,297

ינואר 2021

3177,444

2,057

3179,501

פברואר 2021

3182,990

2,065

3185,055

מרץ 2021

183,674

2,016

185,690[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​