יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2017

07/05/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2017 בסך 105,139 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,968 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי


יתרות
מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2017 בסך 105,139 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,968 מיליוני  דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר כדלהלן:

                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 900 מיליוני דולרים מתוכם נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

                          ב.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,028 מיליוני דולרים.

                           ג.          העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 45 מיליוני דולרים.

 

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 5 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

אפריל 2016

9,300

394,378

1,306

395,684

 

מאי 2016

9,600

95,170

1,293

96,463

 

יוני 2016

9,600

95,594

1,041

96,635

 

יולי 2016

9,900

96,356

1,037

97,393

 

אוגוסט 2016

9,900

96,588

1,038

97,626

 

ספטמבר 2016

9,900

397,380

1,049

398,429

 

אוקטובר 2016

10,200

96,931

1,032

97,963

 

נובמבר 2016

10,200

95,948

1,179

97,127

 

דצמבר 2016

10,500

397,275

31,172

398,447

 

ינואר 2017

10,500

3100,428

1,183

3101,611

 

פברואר 2017

10,750

3100,841

1,179

3102,020

 

מרץ 2017

10,750

3101,989

1,182

3103,171

 

אפריל 2017

11,000

103,946

1,193

105,139

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2017

fr7517.png 
 
 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

​​