הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2019

07/05/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
סקר החברות לרבעון הראשון של 2019 משקף התמתנות בקצב ההתרחבות של פעילות המגזר העסקי. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי ירד ברבעון הראשון של 2019 לקרבת האפס. (איור 1 ולוח 1). בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.

 

להודעה במלואה