הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2020

07/05/2020
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים ודוחות תקופתיים
פרסומים סטטיסטיים
סקר החברות האחרון, שנערך מאמצע חודש מרץ עד אמצע חודש אפריל השנה מצביע על התכווצות דרמטית של פעילות המגזר העסקי ברבעון הראשון של 2020, בשל משבר הקורונה והמעבר של המשק לעבודה מצומצמת במתכונת חירום. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי ירד באופן חד ברבעון הנסקר לרמה שלילית מאוד, מעט מעל הרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2009 ודומה לרמה שנרשמה בשנים 2001-2002 (איור 1 ולוח 1).