דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי לטפל בקשיי נזילות שפגעו במערכת הפיננסית בעקבות משבר הקורונה, להבטיח את התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים, להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.

 

עסקאות ריפו עם אג"ח כבטוחה[1]

עסקאות החלף דולר/שקל

רכישות אג"ח ממשלתי

הודעות בנק ישראל בנושא

15/03/2020

18/03/2020

23/03/2020

יתרה נכון ל-

מיליארדי ₪

מיליארדי דולר

מיליארדי ₪

31/3/2020

5.5

7.5

8.5

30/4/2020

1.8

7.5

13.2

31/5/2020

1.6

6.8

19.2

להלן עדכון חודשי של יתרת התכניות שהופעלו נכון ל-31/05/2020:

 

תכנית ההלוואות לטווח ארוך שסיפק הבנק למערכת הבנקאית במטרה להגדיל את היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים[2] הסתיימה בסוף חודש מאי. במסגרתה הוקצו הלוואות למערכת הבנקאית בהיקף של 4.6 מיליארד ש"ח.[1]  ב-06/04/2020 בנק ישראל הרחיב את כלי הריפו כך שיכלול גם אג"ח תאגידיות כבטוחה, בנוסף לאג"ח ממשלתי. להרחבה ראו הודעה לעיתונות בקישור הבא: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-4-2020.aspx

[2]  בהתאם להחלטת הוועדה המוניטרית מיום 06/04/2020, בנק ישראל סיפק למערכת הבנקאית הלוואות לטווח של 3 שנים בריבית קבועה, במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים. התוכנית הופעלה עד סוף חודש מאי להרחבה ראו הודעה לעיתונות בקישור הבא: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-4-2020.aspx​


​​​