דברי המשנה לנגיד בנק ישראל בישיבת הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט

המשנה לנגיד בנק ישראל, מר אנדרו אביר,  השתתף היום בדיון הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט בכנסת. הדיון עסק בהכנות בנק ישראל לקראת הקמת  הקרן לאזרחי ישראל. להלן עיקרי הדברים שציין המשנה לנגיד בסקירתו:

 

·         על פי החוק, מדיניות ההשקעה של כספי הקרן תותווה ע"י מוסדות הקרן, המועצה ו-ועדת ההשקעות, ובנק ישראל ינהל את כספי הקרן בהתאם להנחיות ההשקעה שיקבעו. לצורך כך תוקם בבנק ישראל מחלקה לניהול כספי הקרן, שאת מנהלה תמנה המועצה, בהצעת הנגיד. מנהל המחלקה ועובדיה יהיו עובדי בנק ישראל.

·         בנק ישראל נערך להקמת התשתיות שבשליטתו: לימוד מדיניות ההשקעה של קרנות עושר בעולם, לימוד עקרונות קרן המטבע לניהול קרנות עושר, פגישות עם גופים רלוונטיים להשקעת נכסי הקרן, התאמת מערכות בבנק ישראל, הכנות לפתיחת חשבונות הקרן בעולם וכד'.

·         שני תנאים לתחילת ההשקעה טרם הבשילו:

1.       על פי דיווחי רשות המיסים, טרם הצטברו הכנסות ממס היתר על רווחי חברות הגז מיליארד ₪, הסף הקבוע בחוק לתחילת השקעה.

2.       טרם הוקמו מוסדות הקרן, כקבוע בחוק, מועצת הקרן ועדת ההשקעות שלה.

·         הקמת מוסדות הקרן היא תנאי לתחילת השקעה שכן הם שיקבעו את מדיניות ההשקעה של כספי הקרן. החוק לא מעניק סמכות לבנק ישראל להשקיע את כספי הקרן ללא קביעת מדיניות השקעה ע"י מוסדות הקרן.

·         הקמת ועדת איתור היא תנאי להקמת מוסדות הקרן: מלבד שר האוצר ונציגים ממשרדו, ממשרד ראש הממשלה ומבנק ישראל, חברים במוסדות הקרן נציגי ציבור. ועדת איתור, שיושב הראש שלה ימונה על ידי שר המשפטים, תמליץ על מועמדים למוסדות הקרן מקרב הציבור. לפי המלצותיה, שר האוצר והנגיד ימנו את שלושת נציגי הציבור למוסדות הקרן.

·         כיום לא קיימת ועדת איתור ממספר סיבות:

1.       לפני כשנתיים הוקמה ועדת איתור, בראשות השופט גל, שהחלה את עבודתה, אולם היא פוזרה לפני הסבב הראשון של הבחירות לכנסת ה-23 בשל התפטרותו של יו"ר הוועדה.

2.       שלושת סבבי הבחירות עיכבו את הקמת ועדת איתור חדשה.

כדאי לציין, כי ועדת האיתור כבר דנה במספר מועמדויות שהוגשו לה, אך לאור התפטרותו של השופט גל, הוקפאה עבודתה.

·         בנק ישראל לא יכול להתקדם בהקמת התשתיות המשפטיות והעסקיות לקראת ההשקעה בכספי הקרן לפני הקמת מוסדות הקרן.

·         התשתיות המשפטיות כוללות פתיחת חשבון הקרן בבנק ישראל, הסכמים בשם הקרן עם הגופים הרלוונטיים שיהיו קשורים לניהול כספי הקרן, חוות דעת משפטיות בנושאי מיסוי, ועוד.