יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2020

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 2020 בסך 147,337 מיליוני דולרים, גידול בסך של 4,824 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 36.7 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

            א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-1,445 מיליוני דולרים.

            ב.  ספיגת אשראי דולרי לטווח קצר מהמערכת הפיננסית בסך של כ-2,300 מיליוני דולרים[1].

            ג. שערוך[2] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,555 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי:

           א. העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 462 מיליוני דולרים.

           ב. העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 14 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[3]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יוני 2019

118,460

1,648

120,108

יולי 2019

118,309

1,685

119,994

אוגוסט 2019

4118,134

41,678

119,812

ספטמבר 2019

4117,797

1,672

4119,469

אוקטובר 2019

119,671

1,690

121,361

נובמבר 2019

120,702

1,681

122,383

דצמבר 2019

4124,253

41,761

4126,014

ינואר 2020

4128,234

1,744

4129,978

פברואר 2020

4129,451

1,725

4131,176

מרץ 2020

4124,231

1,710

4125,941

אפריל 2020

4131,755

1,792

4133,547

מאי 2020

140,650

1,863

142,513

יוני 2020

145,499

1,838

147,337

 [1] במסגרת תכנית עסקאות החלף עליה הודיע הבנק בתאריך 16/3/2020 ו-18/3/2020.

[2] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[3] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

4 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

​​​