מחקר חדש: הורדת גיל הפטור משירות צבאי לגברים חרדים והשפעתה על היצע עבודתם ועל משתני תוצאה נוספים


הסדר "תורתו אומנותו" מאפשר לגברים חרדים לדחות את שירותם הצבאי בתנאי שילמדו בישיבה גדולה (או בכולל) ולא יעבדו או ירכשו השכלה לא-תורנית. בשנת 2014 הוענק פטור חד-פעמי משירות צבאי לגברים חרדים שהיו בני 22 ומעלה (ריקון הבריכה"), ונקבע שיורד גיל הפטור מ-35 (ולמעשה כניסה ל"מאגר מילואים" מגיל 28) ל-24 החל מ-2016. בשנת 2017 פסק בג"ץ כי הסדר "תורתו אומנותו" אינו שוויוני ודינו להתבטל, ולאחר הארכות חוזרות ונשנות נקבע שהביטול יכנס לתוקף ב-6.7.2021.

 

במחקר שנערך על ידי נעם זוסמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל ואברהם זופניק מהמועצה הלאומית לכלכלה, נבחנה לראשונה, ההשפעה שהייתה להענקת הפטור על משתני תוצאה מגוונים, לרבות: לימודים בישיבה גדולה (או בכולל), רכישת השכלה על-תיכונית ואקדמית, תעסוקה ושכר של הגבר החרדי ובת זוגו. אוכלוסיית המחקר הוגבלה לגברים חרדים שלמדו בישיבה גדולה חרדית (והיו ברובם המוחלט דחויי שירות) ולבנות זוגם. נעשה שימוש בנתונים מנהליים רבים ובוצעו אמידות לשנים 20182008. באמידות אלו נערכה השוואה בין משתני התוצאה של חרדים בגילים שהושפעו משינויי החקיקה לבין אלו שלא הושפעו מהם כיוון שהיו צעירים יותר, לפני תחולתם על הגברים החרדים ולאחר מכן ("הפרש ההפרשים").

 

נמצא ש"ריקון הבריכה" הביא עד לשנת 2015 לירידה של כ-6 נקודות אחוז (כ-8%) בסיכוי של גברים חרדים, בני 23, ללמוד בישיבה, ביחס לסיכויי בני ה-21; במקביל, עלה הסיכוי היחסי שלהם לעבוד בכ-4 נקודות אחוז (כ-10%), והסיכוי לעבוד בשכר מינימום חודשי ומעלה בכ-3 נקודות אחוז (כ-23%). השכר השנתי ברוטו של שכיר חרדי בן 23 גדל בכ-19% (כ-5.9 אלפי ש"ח) לעומת השכר של בן 21.

 

מהשוואה של בני 24 לעומת בני 22 עולה כי סיכוייהם של גברים חרדים בני 24 ללמוד בישיבה פחתו ב-5.2 נקודות אחוז (כ-7%), סיכוייהם לעבוד עלו ב-3.3 נקודות אחוז (כ-9%), וסיכוייהם לעבוד בשכר מינימום חודשי ויותר עלו ב-3.1 נקודות אחוז (כ-21%). השכר השנתי ברוטו של שכיר חרדי בן 24 גדל בכ-7% (כ-2.5 אלפי ש"ח), והשכר של בת זוגו אמנם קטן במקצת, אך יחד עם העלייה בתעסוקת הגבר ההכנסה המשפחתית השנתית ברוטו מעבודה שכירה האמירה בכ-13% (כ-6.2 אלפי ש"ח). לא נמצאו הבדלים בהשפעת הורדת גיל הפטור על משתני התוצאה לפי זרם הלימודים בישיבה גדולה (ליטאי, חסידי, ספרדי).

 

ההשפעה על בני 26 (וגם על בני 25) לעומת בני 22 הייתה חזקה אף יותר: ירידה של 8.6 נקודות אחוז (12%) בסיכוי ללמוד בישיבה, עלייה של 5.0 נקודות אחוז (כ-13%) בסיכוי לעבוד ועלייה של כ-24% בשכר השנתי המשפחתי (כ-12.8 אלפי ש"ח). לא נמצאה השפעה של הורדת גיל הפטור על משתני התוצאה בקרב בני 27 לעומת בני 28 ובקרב בני 34 לעומת בני 35.

 

אף שהדבר לא נבדק במחקר, ייתכן שההשפעות שנמצאו במחקר היו חזקות יותר אילו לגברים החרדים היו יותר מיומנויות רלוונטיות לשוק העבודה – ובהתאם לכך גם כושר השתכרות גבוה יותר – ואילו הפטור משירות צבאי היה מוענק להם בגיל צעיר יותר, שכן בגילים מבוגרים נסגר חלקית חלון ההזדמנויות שלהם לרכוש השכלה ולהשתלב בהצלחה בשוק העבודה, בהיותם כבר נשואים ומטופלים בילדים. ייתכן שהורדת גיל הפטור עשויה גם להוביל בטווח הארוך לשינויים מבניים עמוקים, שהם מטבעם הדרגתיים.