הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2019

07/08/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים ודוחות תקופתיים
פרסומים סטטיסטיים
סקר החברות לרבעון השני של 2019 ממשיך להצביע על קצב התרחבות מתון של פעילות המגזר העסקי. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון השני של 2019 ושב להיות חיובי, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את השנתיים הקודמות. (איור 1 ולוח 1). בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.

 


להודעה במלואה​