הפיקוח על הבנקים מפרסם סיכום ביניים של התכנית להגברת המודעות הפיננסית לכיתות ט' ומודיע כי בשנת 2018 יוביל תכנית לחינוך דיגיטלי לאזרחים ותיקים

       ·     הפיקוח על הבנקים פועל להגברת מודעות פיננסית בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.

·    במסגרת פרויקט משותף יחד עם משרד החינוך, הועברו, בשנת 2017, שיעורים להגברת המודעות הפיננסית לכ-500 כיתות ט'. בפברואר 2018 יתקיים סבב נוסף של התכנית בו יועברו שיעורים בכ-200 כיתות ט' נוספות ברחבי הארץ.

·   בסך הכל התכנית תועבר בכ-115 בתי ספר בכ-50 ערים ויישובים ברחבי הארץ, לכ- 20,000 תלמידים בעזרת כ-350 מתנדבים מעובדי המערכת הבנקאית ומבנק ישראל.

·    הפיקוח על הבנקים יצר תשתית להגברת המודעות הפיננסית ורואה חשיבות עליונה ביצירת המשכיות והטמעת נושא החינוך הפיננסי במערכת החינוך. 

·    בד בבד עם התמיכה בהטמעת תכנית החינוך הפיננסי במערכת החינוך, בשנת 2018 יתמקד הפיקוח על הבנקים בחינוך דיגיטלי לאזרחים ותיקים, במטרה לצמצם את הפער הטכנולוגי ולסייע להם להסתגל וליהנות מהבנקאות הדיגיטלית. גם תכנית זו תועבר בפורמט של מתנדבים מכלל הבנקים ומבנק ישראל.

 ​

הפיקוח על הבנקים בשיתוף משרד החינוך, ובאמצעות עובדי המערכת הבנקאית, קיימו במהלך חודש נובמבר 2017 את חודש המודעות הפיננסית. במסגרת חודש זה, הועברו במאות כיתות ט' בכל רחבי הארץ שיעורים, שמטרתם להגביר את המודעות הפיננסית של התלמידים, תוך מתן כלים מעשיים ורלוונטיים להתנהלות פיננסית - בנקאית יום יומית לקידום עצמאותם ורווחתם הפיננסית.

בדיון שנערך היום בוועדת החינוך התרבות והספורט,  ציינה ראש מטה המפקחת על הבנקים, טל הראל מתתיהו, כי אחד מהיעדים העיקריים של הפיקוח על הבנקים הוא הגברת מודעות פיננסית בקרב אוכלוסיות שונות (בין היתר לצורך צמצום פערי מידע, שיפור רווחה כלכלית, מודעות לזכויות ועוד).

בשנת 2016, קיים הפיקוח על הבנקים את "שבוע המודעות הפיננסית" ללקוחות המערכת הבנקאית, במסגרתו התקיימו פעילויות הדרכה בסניפים ברחבי הארץ. בשנת 2017 יצאה לפועל כאמור התכנית לתלמידי כיתות ט'. במהלך שנת 2018 הפיקוח יפעל לקידום חינוך דיגיטלי לאזרחים ותיקים, במטרה לצמצם את הפער הדיגיטלי ולסייע להם בהסתגלות לבנקאות הדיגיטלית, וזאת בין היתר באמצעות הקניית כלים ותכניות למידה, ושיפור מיומנויות השימוש בשירותים הדיגיטליים שמציעה המערכת הבנקאית. רכישת המיומנויות הדיגיטליות תסייע לאזרחים הוותיקים ליהנות משירות בנקאי זמין וזול יותר.

בנוגע לתכנית החינוך הפיננסי לכיתות ט', הוסיפה הראל מתתיהו, כי הפיקוח על הבנקים יצר תשתית להגברת המודעות הפיננסית בנקאית ולהנחלת יסודות חינוך פיננסי. המשובים החיוביים שהתקבלו מסגל בית הספר ומהתלמידים העידו, כי השטח צמא לידע בנושא החינוך הפיננסי והכלים הפרקטיים להתנהלות פיננסית בנקאית שהוענקו לתלמידים היו אכן אפקטיביים ביותר.

הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות עליונה בהטמעת נושא החינוך הפיננסי במערכת החינוך וביצירת המשכיות. לכן, יועמדו המשאבים והמקצועיות של הפיקוח על הבנקים ושל עובדי המערכת הבנקאית להדרכת המדריכים הארציים לחינוך פיננסי וליווי צמוד, ככל שיידרש, על בסיס התשתית שהוקמה. 

אנו מבקשים להודות לשותפים לפרויקט חשוב זה ובראשם שר החינוך, מר נפתלי בנט ומנכ"ל המשרד, מר שמואל אבואב, למועצת התלמידים והנוער הארצית ולפורום ועדי ההורים היישוביים.

 

מספר עובדות על הפעילות להגברת מודעות פיננסית לבני הנוער:

ü      כ-70,000 בני נוער בגילאי 14-18 פותחים מדי שנה חשבון בנק.

ü      התכנית הועברה בכ-50 ערים ויישובים ברחבי הארץ.

ü      כ-20,000 תלמידים בכ-700 כיתות זכו לקבל כלים מעשיים להתנהלות פיננסית בנקאית נכונה.

ü      השיעורים הועברו ע"י כ-350 מתנדבים מהמערכת הבנקאית ומבנק ישראל.

ü      כלל התכנים תורגמו גם לשפה הערבית

ü      התכנים כללו: מושגי יסוד פיננסיים, ניהול תקציב, חשיבות החיסכון, היכרות עם אמצעי התשלום השונים, כלים להתנהלות צרכנית בנקאית נכונה (סקר שוק, ניהול מו"מ, בדיקה לגבי מועד תום ההטבות וכיו"ב).

ü      לצפייה במדריך למנחה ובתכנים שהועברו:

http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/ConsumerIssues/Pages/FinancialEducation.aspx

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​ 
​​​