נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, הופיע אמש באוניברסיטת בר-אילן בפני אגודת ידידי האונ׳ שבהובלת גדעון המבורגר

08/02/2021
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
הנגיד הציג את תמונת המצב הכלכלית וההתפתחויות המשמעותיות במשק בתקופה זו ובמבט צופה עתיד. המצגת אותה הציג מצורפת​.

 

בין היתר התייחס הנגיד בדבריו לתכנית רכישות המט״ח של הבנק בגובה 30 מיליארדי דולר ב-2021, זאת בהמשך לפרסום אתמול בו דיווח הבנק על כך שרכש כ-6.8 מיליארדי דולר בחודש ינואר.

הנגיד אמר בשיחה עם יו״ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן, רו״ח שלמה זוהר:

״30 מיליארד דולר זהו סכום ניכר מאוד. אנחנו מחויבים להוציא את הסכום הזה. כדי להבין את סדר הגודל, ניתן לחשוב מה היה קורה בשוק המט"ח אם העודף בחשבון השוטף היה קטן בסכום שכזה.

כמובן שאם זה יהיה רלוונטי, ובהינתן תנאי המשק ותנאי השוק באותה נקודה, נוכל להגדיל גם את ההיקף של תכנית רכישות המט"ח, כפי שהודענו בזמנו על הגדלת תכנית ההרחבה הכמותית באג״ח הממשלתי.״

בנוסף הציג הנגיד ממצאים לפיהם הסגר השלישי היה הדוק פחות מהסגרים הקודמים, בהתבסס על ניתוחי הבנק על רכישות בכרטיסי אשראי שמתקבלים מחברת שב״א.

מהשקף עולה כי בשני הסגרים הראשונים ניתן היה לראות כי עלייה ניכרת ברכישות בכרטיסי אשראי החלה רק בתום הסגר, ואילו בסגר השלישי עלייה כזו ניכרה כבר באמצע הסגר.

לנוכח התפתחות זו, לצד התקדמות החיסונים המרשימה בישראל מחד והתחלואה הגבוהה מאידך, אמר הנגיד כי

״יש מקום לבחון ולעשות שימוש בדרכון הירוק - אישור שיונפק למתחסנים לאחר שבוע מהחיסון השני - ככלי שיסייע לפתיחת מסחר ולקיום פעילות במשק בצורה מבוקרת״.​