המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2017

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש פברואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 2.9% ומול האירו בשיעור של 4.4%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2.9%.

בעולם, נרשמה בפברואר מגמה מעורבת בשערו של הדולר - הדולר התחזק ב- 1.4% מול האירו, ב- 1.3% מול הפרנק השוויצרי וב- 0.4% מול הפאונד הבריטי; מנגד נחלש הדולר ב-0.9% מול היין היפני.  


תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 0.4 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש פברואר על 3.9%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.5 נקודת אחוז ועמדה בסוף פברואר על 7.1%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.8% ו- 9.8% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

 

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל ליציבות בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-146 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-169 מיליארדים בחודש ינואר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-9% ועמד על 7.3 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש פברואר בכ-32 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בפברואר בכ-8% בהשוואה לחודש ינואר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר ב- 7.7 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש פברואר עלה ב- 88% בהשוואה לינואר ועמד על כ- 385 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בפברואר בכ- 106 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-132 מיליארדים בינואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-16% מחודש שעבר ועמד על 5.3 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נשאר יציב ועמד בסוף חודש פברואר על כ- 34.5%. 


להודעה המלאה כולל גרפים ונתונים

לגיליון אקסל, גרפים ונתונים​