בנק ישראל והפיקוח על השירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק NYSDFS חתמו על מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי"


המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, והמפקחת על השירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק
New York State Department of Financial Services - NYSDFS)), מריה וולו, חתמו על הסכם הבנות ושתוף פעולה. הנגידה, הד"ר קרנית פלוג, אישרה את החתימה על המסמך.

 

הסכם ההבנות נועד לבסס ולהדק את שיתוף הפעולה בין שתי הרשויות, לרבות החלפת מידע וסיוע בנושאים פיקוחיים. לצורך כך, קובע הסכם ההבנות מנגנון להעברת מידע בין רשויות הפיקוח ומסדיר את שיתוף הפעולה בין הרשויות בכפוף לדרישות החוק ולשיקולי סודיות. ההסכם קובע גם שיתוף פעולה ושיתוף במידע בעת התגלות חשדות להלבנת הון ולמימון טרור.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר:

 

"הכלכלה הישראלית ובתוכה מערכת הבנקאות מושפעת רבות מהכלכלה העולמית ויש חשיבות רבה לשיח מקצועי ושיתוף פעולה בינלאומי. אני שמחה על ההזדמנות לשתף מניסיוננו וללמוד מניסיונם העשיר של עמיתינו בחו"ל. אנו מפיקים תועלת רבה מקשרי העבודה הקרובים שלנו עם רשויות פיקוח מרכזיות בעולם ורואים בהערכה המקצועית לפיקוח על הבנקים בישראל נכס חשוב".

 

המפקחת על השירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק NYSDFS)), מריה וולו:

 

"כאחת הבירות הפיננסיות הדינאמיות והמקושרות ביותר של העולם, ניו-יורק משרתת צרכנים וישויות מפוקחות בצורה הטובה ביותר כאשר היא עובדת ומשתפת ידע רגולאטורי עם רשויות פיקוח עמיתות. הצלחה מתמשכת בבנקאות העולמית תלויה בשיתוף פעולה בינלאומי ובפיקוח יעיל על מנת להגן על השווקים הפיננסיים שלנו. The Department of Financial Services (DFS) תומכת באופן מלא בעמיתנו בישראל והסכם זה מדגיש עוד יותר את הערך החיוני של שיתוף פעולה בקנה מידה בינלאומי. DFS שמחה לחזק את שיתוף הפעולה שלנו ולעבוד עם בנק ישראל לחיזוק ההגנות על השווקים שלנו ועל העניין המשותף שלנו במאבק בטרור".

 

מזכר הבנות זה הוא בהמשך למזכרי הבנות קודמים שחתם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל עם רשויות פיקוח בעולם בשנים האחרונות בארה"ב –מועצת הנגידים של הבנק המרכזי בארה"ב (Board of Governors of the Federal Reserve System) והתאגיד הפדראלי לביטוח פיקדונות (Federal Deposit Insurance Corporation), ובהודו - הבנק המרכזי של הודו (Reserve Bank of India).

 

DFS  מתחזקת מספר הסכמי שיתוף מידע ושיתוף פעולה או הסכמי הבנות עם רשויות הפיקוח האזוריות בכדי לשתף מידע ולתאם גלובאלית. זאת לרבות עם הרשויות המפקחות על הבנקים באנגליה, בצרפת, בגרמניה, בהולנד, בהונג-קונג, בסין, בקנדה, בברזיל, בשוודיה ובטאיוואן. בספטמבר 2017 חתמה המפקחת על השירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק, מריה וולו, על מסגרת הסכם שיתוף פעולה בין רשות הפיקוח על הבנקים האירופאית (European Banking Authority) ורשויות שונות בארה"ב. ההסכם ממסד את הבסיס לשיתוף פעולה בניהול משבר בבנק וביציאה ממשבר (resolution) בין רשויות הפיקוח של האיחוד או רשויות הרזולוציה לבין הרשויות המשתתפות בארה"ב. מדינת ניו-יורק הינה כיום המדינה היחידה שחתומה על הסכם זה.

 

הסבר על ה-DFS: גוף שמפקח ומסדיר את הפעילויות של 84 סניפים זרים, 10 סוכנויות זרות ו- 27 נציגויות בנוסף ל – 139 בנקים מסחריים מורשים על ידי המדינה, בנקים לחיסכון וחברות אחזקה בנקאיות, 16 איגודי אשראי מורשים על ידי המדינה, עם נכסים בהיקף של למעלה מ- 1.8 טריליון דולר, 380 חברות מורשות לשירותים פיננסיים, ו- 7,600 נותני משכנתאות ושרותי משכנתאות. DFS  מפקח גם על יותר מ- 1,400 חברות ביטוח בעלות נכסים של למעלה מ- 4.3 טריליון דולר. בנוסף,DFS  נתן רישיונות לכמעט 200 חברות ביטוח חיים, 1,100 חברות ביטוח רכוש/נפגעים, כ- 100 חברות ביטוח בריאות וארגונים לטיפול רפואי ו- 300,000 בעלי רישיון ביטוח.