בנק ישראל פרסם נייר מדיניות בנושא פעילות אפליקציות התשלומים הבנקאיות בבתי עסק


מטרת המתווה לפעילות האפליקציות הבנקאיות היא יצירת "הגנת ינוקא" לחברות כרטיסי האשראי וגופים חוץ בנקאיים
, וזאת כהמשך לרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית (רפורמת שטרום), על מנת לחזק גופים אלו ולתמוך בהגברת התחרות בתחום התשלומים והאשראי לעסקים קטנים בטווח הבינוני. המתווה גם מבטיח המשך חדשנות בתחום התשלומים, לטובת הלקוחות והעסקים

  •      בשלוש השנים האחרונות פותחו על-ידי הבנקים בישראל אפליקציות תשלומים חדשניות, שמאפשרות להעביר כסף בין אנשים בקלות (P2P- person to person), באמצעות הטלפון הנייד, ללא צורך בהקלדת פרטי חשבון הבנק של האדם אליו מועבר הכסף. השימוש באפליקציות הללו גדל במהירות וניכר שהלקוחות מרוצים מהחדשנות והנוחות שגלומות באפליקציות.
  •      שלושת הבנקים שמפעילים אפליקציות כאלו פנו לבנק ישראל בבקשה להרחיב את הפעילות של האפליקציות גם לתשלום בבתי עסק (P2B- person to business). התפתחות זו עולה בקנה אחד עם המגמות בעולם.
  •      לאחר בחינת הנושא תוך דיונים שנערכו בין בנק ישראל לבין אגף התקציבים במשרד האוצר,  רשות התחרות, הבנקים, חברות כרטיסי האשראי והשחקנים הרלוונטיים בשוק התשלומים, בראיה רחבה של כל עולם התשלומים העתידי והתשתיות הנדרשות לקידום עולם התשלומים, הוסכם שהבנקים יפעלו בתחום התשלומים בבתי עסק בצורה מוגבלת בשלוש השנים הקרובות.
  •      המתווה מאזן בין הצורך להגביר את התחרות בטווח הבינוני והארוך בתחום התשלומים ובתחומים הפיננסיים בכלל, לטובת משקי הבית והעסקים הקטנים, לבין המשך עידוד החדשנות בעולם התשלומים על ידי המערכת הבנקאית כבר בטווח הקצר. משכך, המתווה מייצר "הגנת ינוקא" לחברות כרטיסי האשראי, כחלק מהרפורמה להפרדתן מהבנקים, ובמטרה שיהפכו לגופים פיננסיים מתחרים, כמו גם לגופים חוץ בנקאיים אחרים שיבקשו לפעול בתחום.
  •      אם יחולו שינויים מהותיים בשוק, כגון, הטמעת תקן EMV במסופים בבתי העסק, הסדרת פעילותם של גופים חוץ בנקאיים בתחום שירותי יזום פעולות תשלום, מתן גישה לגופים חוץ בנקאיים למס"ב, לרבות לשירות תשלום מיידי, תבחן מחדש נחיצות המגבלות על פעילות האפליקציות הבנקאיות.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אנו רואים חשיבות רבה בהתפתחות שוק התשלומים בישראל, ופועלים בראיה רחבה כדי לוודא שהתשתיות של השוק (כגון תשתית ה- EMV, תשתית תשלומים מהירים לכלל השחקנים הפועלים בתחום) יפותחו ויאפשרו שוק חדשני ותחרותי, שבו יהיו מגוון רחב של שחקנים בין אם מקומיים ובין אם זרים".

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "שוק התשלומים משתנה במהירות וימשיך להשתנות בשנים הקרובות, ויותר ויותר תשלומים יבוצעו באמצעות אפליקציות. מספר משקי הבית והעוסקים הזעירים שעושים שימוש באפליקציות התשלום השונות, תוך שביעות רצון גבוהה, הולך וגדל. הגבלת היקף השימוש באפליקציות עבור תשלום בבתי עסק בטווח הקצר תאפשר לחברות כרטיסי האשראי ולמתחרים נוספים בשוק, כולל שחקנים זרים שירצו בכך, להיערך ולהקים אפליקציות משלהן או ארנקים דיגיטליים, להיכנס לתחום האפליקציות ולפעול להגברת התחרות לטובת משקי הבית והעסקים הקטנים".