דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון בפתיחת פורום ה-JEDG לשנת 2020

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, השתתף בפורום המשותף לפיתוח כלכלי בין ישראל-לארה"ב (ה-(JEDG לשנת 2020 שנערך היום באופן מקוון.

הנגיד ירון נשא דברי פתיחה בכנס, בהם סקר את התקופה שקדמה לפרוץ המשבר, את ההתפתחויות המוניטריות והמאקרו-כלכליות המרכזיות בכלכלה הישראלית בעת המשבר, ומנה את הצעדים המרכזיים שהוביל בנק ישראל במהלכו ואת התחזיות הכלכליות העדכניות של הבנק וצעדי המדיניות הנדרשים. מצורפים דברי הנגיד במלואם ומצגת מלווה (באנגלית).

 

JEDG (Joint Economic Development Group) - הפורום לפיתוח כלכלי ישראל-ארצות הברית, בהובלת משרד האוצר הישראלי ומחלקות המדינה והאוצר האמריקאיות, ובשיתוף פעולה עם לשכת המסחר האמריקאית. פורום ה-JEDG, מתכנס אחת לשנה ובמסגרתו דנים בהתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם וביצירת שיתופי הפעולה בין שתי המדינות. הכנס משמש כפלטפורמה המרכזית לדיאלוג הכלכלי בין ישראל לארצות הברית ומשתתפות בו דמויות מפתח כלכליות ודיפלומטיות. תהליך ארגון הכנס כולל קביעת תכנים, מקטעים, ומשתתפים רלוונטיים, לצד הפקת דוחות התקדמות בנושאים אשר הוצפו בכנסים הקודמים.