הפיקוח על הבנקים פועל להגברת מודעות הציבור לעידוד השימוש בכרטיס דביט

  • הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נקט בשנים האחרונות בפעולות רבות לעידוד השימוש בכרטיס הדביט – כרטיס לחיוב מיידי.
  • כמהלך משלים לפעולות אלו, ולקראת כניסתו לתוקף של החוק לצמצום השימוש במזומן, יוצא הפיקוח על הבנקים בתוכנית הסברה לעידוד השימוש בכרטיס.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אני מזמינה את הציבור הרחב להכיר את היתרונות הגלומים בכרטיס הדביט ולהגביר את השימוש בו. השימוש בכרטיס מהווה תחליף פשוט, זמין וזול להחזקת מזומן, מאפשר שליטה טובה יותר על ההוצאות ומסייע להתנהלות פיננסית מושכלת".

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נקט בשנים האחרונות בפעולות רבות במטרה לעודד את הציבור להשתמש בכרטיס הדביט, במטרה לצמצם את השימוש במזומן ולהנגישו כאמצעי תשלום אלקטרוני מתקדם לכלל הציבור, בין היתר:

  •     הפיקוח חייב את הבנקים להנפיק כרטיס דביט לכל לקוח המעוניין בכך. כמו כן, הבנקים נדרשו לבצע פניה יזומה לכלל לקוחותיהם, בהצעה לקבל כרטיס דביט ולתעד את תשובת הלקוח להצעה.
  •      הפיקוח אסר על גביית עמלה עבור כרטיס הדביט מלקוח שיש ברשותו כרטיס אשראי, למשך שלוש שנים.
  •      הפיקוח קבע כי דמי כרטיס הדביט יהיו נמוכים מאלו הנגבים עבור כרטיס אשראי, למי שאינו מחזיק כרטיס כזה.
  •      הפיקוח קבע כי לא ניתן לחייב את חשבון העובר ושב בעמלת פעולה בערוץ ישיר בגין כל פעולה בכרטיס הדביט.

כתוצאה מכך, גדל מספר כרטיסי הדביט מ - 485 אלף בשנת 2015 ל - 820 אלף בשנת 2018, המהווים 9.4% מסך כרטיסי החיוב השונים.

מספר העסקאות שבוצעו בכרטיס דביט גדל בין שנים אלו, מ-55 מיליון ל-120 מיליון בשנה.

סכום העסקאות גדל מ 6.2 מיליארד ₪ בשנת 2015 ל 13 מיליארד ₪  ב-2018.

כמהלך משלים לפעולות אלו, ולקראת כניסתו לתוקף של החוק לצמצום השימוש במזומן, יוצא היום הפיקוח על הבנקים בתוכנית הסברה שגובשה בחודשים האחרונים ותופץ באמצעי התקשורת השונים במטרה להעלות למודעות הציבור את יתרונות הכרטיס ולעודד את השימוש בו.

כרטיס הדביט הינו אמצעי תשלום שייחודו בכך שניתן לבצע בו עסקה רק בתנאי שיש יתרה (או מסגרת אשראי מאושרת)  בחשבון העובר ושב של הלקוח, וחיוב החשבון באמצעותו הוא מיידי. זאת להבדיל מכרטיס חיוב נדחה (שנהוג לכנותו בישראל "כרטיס אשראי"), בו חיוב החשבון מתבצע אחת לחודש במועד קבוע.

כרטיס הדביט מאפשר בנוסף לנהל את ההוצאות על בסיס שוטף, מבלי למשוך ולהחזיק כמויות גדולות של מזומן, והוא גם מאפשר לבצע רכישות ותשלומים מרחוק, באמצעות הטלפון או האינטרנט.

מידע נרחב על כרטיס הדביט, לרבות מאפייני הכרטיס, יתרונותיו ושאלות נפוצות על אופן השימוש בו, ניתן למצוא באתר בנק ישראל, בקישור​


 

​​​​