נגיד בנק ישראל והמפקחת על הבנקים קיימו דיון מיוחד עם ראשי הבנקים על משבר הקורונה

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "המערכת הבנקאית חסונה וחיוני שהבנקים יידעו למצוא את האיזון בין מדיניות אשראי אחראית לבין צרכי המימון של המשק - ובמיוחד ביחס לסקטור העסקי ובדגש על העסקים הקטנים והבינוניים"

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "המערכת הבנקאית בישראל ערוכה בהיבטי הון ונזילות לתרחישים שייתכנו בדרגות חומרה שונות ויכולה לתמוך בהמשך הפעילות העסקית במשק. לבנקים יש עודפי הון של כ- 14 מיליארדי שח מעל ליחסי ההון הרגולטורים, ולכן הם יכולים להמשיך לתת אשראי לחברות טובות שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב המצב"

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נפגש היום לדיון מיוחד בלשכתו עם מנכ״לי שבעת הבנקים, כדי לעמוד על מצב המשק ועל היערכות המערכת הבנקאית לאספקת שירותי בנקאות סדירים לאור משבר הקורונה. הפגישה, שבה השתתפו לצד הנגיד המשנה לנגיד, מר אנדרו אביר, והמפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, נועדה לבחון כיצד המערכת הבנקאית יכולה להמשיך לסייע להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של המשבר ולתמוך בפעילות העסקית במשק. זאת, במסגרת המעקב והניתוח המוגבר שמבצע בנק ישראל אחר ההתפתחויות הכלכליות בעת האחרונה, וביתר שאת מאז התפרצות נגיף הקורונה.

הנגיד הבהיר בפגישה, כי לבנק ישראל יש כלים מגוונים לתמוך בפעילות הכלכלית והפיננסית במשק. הנגיד הוסיף, כי המדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה ובכך תומכת בפעילות הכלכלית. בין היתר, מינה הנגיד צוות מיוחד, בראשות המשנה לנגיד מר אנדרו אביר, אשר יתכלל את פעילויות הבנק ואת הקשר עם הרשויות האחרות סביב המשבר. הצוות עוקב מקרוב אחר התפשטות הנגיף בעולם ובארץ, ההתפתחויות בכלכלה ובמערכת הפיננסית העולמית, והשלכותיהן על המערכת הבנקאית בישראל, השווקים הפיננסיים המקומיים והמשק בכללותו.

במהלך הפגישה תיאר הנגיד את ההתפתחויות האחרונות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, והשלכותיהן האפשריות על המשק הישראלי. הנגיד הדגיש את מצבו המאקרו-כלכלי החזק של המשק ואת איתנותה של המערכת הבנקאית, וחשיבות הדבר עת מתרחש אירוע עם השפעות כלכליות משמעותיות.

יצוין, כי חטיבת המחקר בבנק מבצעת הערכות שוטפות ביחס להשפעת משבר הקורונה על הכלכלה הישראלית בתרחישים שונים. על-פי ההערכה, בהתאם להתפתחויות עד כה ובהנחה שהארוע יסתיים עד סוף הרבעון השני, המשבר צפוי להביא לפגיעה של כ-0.7 אחוז תוצר בצמיחה השנה. כאשר התפשטות הנגיף תיבלם, צפויה חזרה של התוצר לתוואי ששרר לפני המשבר, והדבר יתבטא בהאצה זמנית בצמיחה. קצב ההתאוששות יושפע מצעדי המדיניות שיינקטו במהלך המשבר כדי למתן את נזקיו.

עם זאת, מדובר באירוע מתגלגל, וקיימת אי ודאות גדולה באשר להמשך התפשטות הנגיף והמשמעויות הנובעות מכך מבחינת הפעילות הכלכלית בעולם ובישראל, אשר עלולה להשפיע גם על עוצמת הפגיעה בצמיחת המשק.  אי הוודאות נובעת משלושה גורמים:

1.       משך האירוע

2.       עוצמת התפשטות הנגיף במדינות אחרות כמו גם מידת ההתפשטות של הנגיף בישראל

3.       העוצמה של צעדי המניעה להתפשטות הנגיף שינקטו במדינות השונות ובישראל וההשפעה הכלכלית של צעדים אלו

לאחר הערכה זו, הסביר הנגיד כי "בעת הזו, תפקידנו בבנק ישראל הוא לסייע להשיג את האיזון הנכון במערכת הפיננסית. חיוני שהבנקים יידעו למצוא את האיזון בין מדיניות האשראי לבין צרכי המימון של המשק - ובמיוחד של הסקטור העסקי ובדגש על העסקים הקטנים והבינוניים - שמשמעותיים ביותר ליכולת של המשק להמשיך ולצמוח ומתבססים בעיקר על האשראי הבנקאי".

הנגיד הבהיר למנכ"לי הבנקים כי – "אם כל בנק יקשיח את מדיניות האשראי שלו באופן משמעותי, המשק יצמח לאט יותר - דבר שיצדיק בדיעבד מדיניות אשראי מחמירה שהבנקים נקטו בה ויהפוך לנבואה שמגשימה את עצמה. לעומת זאת, אם כל בנק והבנקים האחרים במערכת, יקלו אפילו במעט במדיניות האשראי שלהם, יסייע הדבר לצלוח את הקשיים התזרימיים שעלולים להעיב על עסקים עם פעילות כלכלית בריאה והמשק יצלח את תקופת הביניים ויצמח מהר יותר - דבר שיצדיק בדיעבד את המדיניות שהבנקים נקטו בה".

הנגיד הוסיף, כי "משרד האוצר, בתיאום עם בנק ישראל יסייעו לכך בין היתר באמצעות הקרן הייעודית לעסקים קטנים ובינוניים שהושקה אתמול. פתרונות אלו יסייעו לבתי העסק השונים להתמודד עם המצב בתקופת הביניים, על בסיס השיקולים העסקיים של הבנקים".

המפקחת על הבנקים אמרה ש"לבנקים יש עודפי הון של כ- 14 מיליארדי שח מעל ליחסי ההון הרגולטורים, ולכן הם יכולים להמשיך לתת אשראי לחברות טובות שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב המצב, שכן כרגע אירוע זה הוא תזרימי מיסודו". המפקחת דיווחה בפגישה על המהלכים שהפיקוח על הבנקים ביצע בשבועות האחרונים כדי להבטיח את מוכנות הבנקים המסחריים, כדי לאפשר שירותי בנקאות ללקוחותיהם בתרחישים השונים שעשויים להתפתח. בדיון הוחלט להקים צוות של כלל הבנקים בהובלת הפיקוח לבחינת צעדים נוספים שניתן יהיה לבצע כדי להקל על הלקוחות של הבנקים אם הדברים יוחמרו. הפיקוח על הבנקים, אמרה בר, הגביר והרחיב את הפיקוח והמעקב השוטף אחר ההתפתחויות בכל בנק ובמערכת הבנקאית בכללותה. המפקחת הדגישה שהמערכת הבנקאית בישראל ערוכה בהיבטי הון ונזילות לתרחישים שייתכנו בדרגות חומרה שונות.

מנכ"לי הבנקים סקרו את מצב המערכת הבנקאית, את הצעדים שנקטו מתחילת המשבר כדי להבטיח המשכיות עסקית ושירות ללקוחות, ואת החשיפה לתרחישים השונים שייתכנו. המנכ"לים נענו לקריאה של הנגיד והמפקחת ואמרו שירתמו לסייע לחברות וללקוחות המערכת הבנקאית.

מהצגת הדברים היום, ומהשיח השוטף שמקיים בנק ישראל עם הבנקים, וכן מניתוח נתונים שהועברו מהבנקים לפיקוח על הבנקים, עולה תמונה שלפיה החשיפה כיום של המערכת הבנקאית למשבר היא בהיקף מצומצם, ושהבנקים גם ערוכים להחמרה במצב, ככל שהאירוע יתמשך ויורחב ברמה עולמית ומקומית. כמו כן, נראה כי המערכת הבנקאית נוקטת בצעדים המתאימים והאחראיים לניהול השוטף של שרותי הבנקאות השונים. הנגיד והמפקחת על הבנקים ציינו לחיוב את הפעולות שנקטה והביעו אמון במערכת הבנקאית בישראל ובפרט לניהול הסיכונים שלה.​

תמונה לגוף ההודעה.jpg
קרדיט: דוברות בנק ישראל.

​​