צעד נוסף להגברת התחרות במערכת הפיננסית: מנהלי תיקי השקעות יוכלו לפעול בחשבון הבנק של הלקוחות באופן דיגיטלי

לטיוטת התיקונים

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטת תיקונים להוראות בנושא "בנקאות בתקשורת" ו"השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים", שבעקבותיהם לקוחות יוכלו, מבלי להגיע לסניף, לתת ייפוי כח שיאפשר למנהלי תיקים לפעול בחשבון הבנק של הלקוחות.

 

א.  לקוחות הבנקים יוכלו למנות בחשבונם מנהל תיקים, אנושי או ממוחשב (Robo Advising) באופן מקוון, מבלי שיזדקקו להגיע לסניף הבנק.

ב.  לקוח יוכל למנות באופן מקוון מנהל תיקים מתוך המערכת הבנקאית או מחוצה לה, דוגמת בתי השקעות או חברות פינטק העוסקות ב – Robo Advising.   

ג.   מנהל התיקים יוכל לפעול בחשבון מקוון.  

ד.   ההקלות נותנות בסיס להתהוות פלטפורמה לקידום התחרות בשירותי ניהול תיקים, לטובת ציבור הלקוחות.

 

בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית בתחום זיהוי ואימות מרחוק של לקוח, ובהמשך להקלות שנתן הפיקוח על הבנקים בתהליך פתיחת חשבון מקוון, התיקון מהווה צעד משמעותי נוסף בדרך לכך שהלקוחות יוכלו לבצע פעילות בנקאית מלאה מרחוק, ללא צורך בהגעה לסניף. התיקון מאפשר ללקוח למנות באופן מקוון מנהל תיקים, גם בחשבון שנפתח באופן מקוון. החתימה על הטפסים הרלבנטיים לצורך מתן ייפוי הכוח תעשה תוך קיום דו שיח חזותי בזמן אמת עם נציג הבנק, בדרך שתאפשר ללקוח לקבל את כל ההסברים שיידרשו על ידו בנושא.

התיקון יאפשר פתיחת הפעילות בבנקים גם לגורמים חוץ בנקאיים, ובכך יקדם את התחרות בשירותי ניהול תיקים.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים הגדיר כיעד את התמיכה בהגברת החדשנות והטכנולוגיה במערכת הבנקאית לצורך שיפור השירות ללקוחות והגברת התחרות. הצעדים עליהם הכרזנו היום הם חלק מהמגמה של הסרת חסמים בה נוקט הפיקוח על הבנקים במטרה לאפשר את הרחבת הפעילות הבנקאית בדיגיטל, והם יתמכו בהגברת התחרות בתחום ניהול תיקים, בהוזלת השירותים, ובשיפור הנוחות ללקוחות בצריכת השירותים הללו".​ 

​​​