הרגולטורים הפיננסים בניו יורק ובישראל חתמו על מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בתחום הפינטק

הודעה משותפת לעיתונות:

  

מושל ניו יורק, מר אנדרו קואמו (Andrew M. Cuomo) ושלושת הרגולטורים הישראליים: המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, ויושבת ראש רשות ניירות ערך בישראל, הגב' ענת גואטה, הודיעו על חתימת מזכר הבנות עם הפיקוח על השירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק NYSDFS (New York State Department of Financial Services) . מזכר ההבנות נועד לפתח ולעודד חדשנות פיננסית טכנולוגית חוצת-גבולות בין ניו יורק וישראל, על ידי שיתוף מידע ומתן אפשרות לחברות פינטק לפעול בשתי המדינות ביתר קלות..

 

"ניו יורק, הבירה הפיננסית של העולם, ממשיכה להוביל בקידום ובעידוד הצמיחה של שירותים ומוצרים פיננסיים חדשניים, שהביקוש להם בעולמנו הנוכחי גובר", אומר המושל קואומו. "ניו יורק וישראל, שתיהן מרכזי חדשנות, ובהינתן קשרי החברות ביניהן קיימים יתרונות רבים לשיתוף הפעולה בענף החדשנות הפיננסית המתפתח. ניו יורק גאה להיות שותפה עם ישראל באמצעות מזכר הבנות זה ולעבוד עמה יחד על מנת להבטיח הסרת חסמים מיותרים להתפתחות חדשנות פיננסית, על מנת לתמוך בחדשנות העכשווית והעתידית. הקשרים בין ניו יורק וישראל יוגברו ויורחבו באמצעות מזכר הבנות זה ויקלו על היכולת של יזמים וחדשנים לפעול בשתי המדינות".

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "קידום חדשנות טכנולוגית פיננסית במערכת הבנקאית בישראל הוא אחד היעדים האסטרטגיים של בנק ישראל. אני מודה לעמיתיי ולשותפיי בניו יורק ובישראל על שיתוף הפעולה, שיתמוך ביכולת שלנו להיות בחזית הטכנולוגיה, תוך הבטחת טיפול נאות בסיכונים השונים בהתאם לפרקטיקות הבינלאומיות הטובות ביותר".

 

הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "כרגולטור האחראי על פעילות הפינטק החוץ בנקאית בישראל שאינה בתחום ניירות ערך, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מקדמת בברכה את שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת עם רגולטורים אחרים מהארץ ומהעולם. אני משוכנע בכך שניהנה מחילופי ידע פוריים ומועילים בתחום הפינטק ביחד עם עמיתינו מניו יורק, שמהם יהנו כל הצדדים"יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "רשות ניירות ערך הגדירה כיעד אסטרטגי את קידום החדשנות הפיננסית, שכולל בתוכו את פיתוח ושכלול תחום הפינטק בישראל. הקמנו מרכז חדשנות פיננסית ברשות, שמעניק ליווי רגולטורי לחברות פינטק ומאפשר לנו ללמוד על הפיקוח והאסדרה הנדרשים לצורך שמירה על עניינם של המשקיעים ולצד זאת, לאפשר את המרחב החיוני להמשך מואץ של פיתוח הטכנולוגיות. מזכר זה, מתווסף להסכמים בילטרליים נוספים עליהם חתמנו לאחרונה עם צרפת ושוויץ והצטרפותנו לרשת הבינלאומית – GFIN. הסכמים אלו, מעניקים לחברות פינטק אפשרות לקבל ליווי רגולטורי, הנדרש להן על מנת לעמוד ברגולציה בישראל ובשוקי העולם".

 

מזכר ההבנות שנחתם מעודד יוזמות חדשנות פיננסית באמצעות:

-          מנגנון הפנייה של חדשנים פיננסיים – הרגולטורים בניו יורק ובישראל יפנו חדשנים פיננסיים האחד לשני, מנגנון שעשוי לשפר את הטמעת החדשנות בשווקים.

-          שיתוף במידע – הרגולטורים בניו יורק ובישראל יחליפו מידע על חדשנות פיננסית, לרבות

o       נושאים רגולטוריים ונושאי מדיניות בשירותים פיננסיים חדשניים.

o       מגמות והתפתחויות חדשות בשווקים.

-          תמיכה בחדשנות פיננסית – הרגולטורים בניו יורק ובישראל יפעלו להבטיח שחדשנים פיננסיים בתחומי כל מדינה יקבלו את אותה רמה של תמיכה. כל מדינה תתמוך בחדשנים הפיננסיים הפועלים במדינה השנייה באותה רמה, לרבות

o       קביעת אנשי קשר,

o       סיוע במידע ותמיכה בנוגע למסגרת הרגולטורית הרלוונטית ותהליכי הרישוי.

-          דו-שיח על שירותים פיננסיים ועל חדשנים פיננסיים – הרגולטורים בניו יורק ובישראל יתאמו שיח בתחומי עניין משותפים בנוגע לחדשנים פיננסיים, ישתפו בניסיון המקצועי ויתאמו הכשרות מקצועיות.

-          שיתוף בניסיון – הרגולטורים בניו יורק ובישראל ישתפו במצגות ויערכו השתלמויות לשיתוף הידע והניסיון ביניהם.

 

מזכר ההבנות שנחתם מדגים את המחויבות של ניו יורק וישראל לתמוך בצמיחת החדשנות הפיננסית, ומכיר בחשיבות השותפות עם המובילים ברגולציה על חדשנים פיננסיים.

 

 ​

​​​​