תוכנית מוניטרית לחודש נובמבר

בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש נובמבר, לפיה תישאר הריבית ללא שינוי.
 
החלטה זו נועדה לסייע בהמשך הורדת האינפלציה בשנת 1998 בהתאם ליעד שקבעה הממשלה. כזכור, החליטה הממשלה להמשיך ולהפחית את האינפלציה בשנת 1998 כחלק מאסטרטגיה רב- שנתית להורדתה לרמה השוררת במדינות המפותחות (OECD) עד ראשית העשור הבא, ולהמשיך לחתור  ליציבות מחירים לאורך זמן.
 
בבנק ישראל חזרו והדגישו, כי חשוב שכל כלי המדיניות הכלכלית יופעלו באופן עקבי עם השגת יעדי הממשלה. נדרשת שמירה קפדנית על מסגרת התקציב והגירעון עליהם החליטה הממשלה, ועל הסכמי השכר שיחתמו בקרוב בסקטור הציבורי להיות עקביים עם יעדי האינפלציה והשגת היציבות. על המדיניות המוניטרית מצידה להבטיח שסביבת האינפלציה וקצב התרחבותם של אמצעי  התשלום יהיו עקביים עם יעדי האינפלציה.
 
המדיניות המוניטרית, פועלת בהצלחה להשגת היעדים שהציבה הממשלה בתחום האינפלציה והשגת יציבות מחירים לאורך זמן, ובכך היא תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת מכלול היעדים האחרים שקבעה הממשלה - שעיקרם התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק במטרה להשיג צמיחה בת-קיימא.